Universiteit Leiden

nl en

Hoe staat het met de herhuisvestingslocaties voor het bewoners van het Doelencomplex?

Er ligt een plan voor vier alternatieve woonlocaties voor de bewoners van het Doelencomplex. Op woensdagavond 10 maart organiseerde de gemeente via Zoom een informatieavond voor de bewoners van het Doelencomplex om de vier herhuisvestingslocaties aan de bewoners te presenteren. Daar is ook het advies van de onafhankelijke adviseur die op voorspraak van de huurdersbelangenvereniging (HBE) is gekozen, toegelicht. In de komende periode zal de Sleutels de bewoners verder informeren en wordt een informatiecentrum voor bewoners in het complex geopend.

De gemeente, universiteit en De Sleutels vinden het belangrijk dat er goede alternatieve woningen komen die aansluiten bij de wensen van de bewoners. Het is de drie partijen gelukt om aantrekkelijke alternatieve woonlocaties te vinden. Hier kan een zeer gevarieerd en ruim aantal woningen worden gebouwd. Bij de informatieavond op 10 maart voor de bewoners is dit woningaanbod gepresenteerd. Ongeveer 24 bewoners, de wethouder Paul Dirkse, gemeentelijke projectleider Carlo Cornelis, Gerda van den Berg, directeur van woningcorporatie De Sleutels, vertegenwoordigers van de huurdersbelangenvereniging en de Universiteit Leiden waren daar al dan niet digitaal bij aanwezig. Projectleider Carlo Cornelis lichtte toe dat een onafhankelijke externe deskundige het woningaanbod op redelijkheid en billijkheid heeft getoetst. De deskundige oordeelde dat “Met het huidig kwantitatief totaal (overall) aanbod is een goede basis gelegd voor een echt serieus aanbod per bewoner.” En hij gaf een aantal concrete aanbevelingen. De afgelopen weken hebben de gemeente, De Sleutels en de universiteit gezamenlijk en in overleg met de HBE onderzocht welke optimalisaties er mogelijk zijn om zo goed mogelijk te voldoen aan de collectieve woonwensen van de bewoners. De uitwerking hiervan gaat de Sleutels delen met de bewoners.

Informatiecentrum voor bewoners

Om alle bewoners van het Doelencomplex de gelegenheid te geven alle informatie te laten bezinken en op een later moment nog eens vragen te stellen, richt de Sleutels in een vrijgekomen woning aan de Cleveringaplaats een informatiecentrum in. Er zullen dan filmpjes, flyers en foto’s beschikbaar zijn van de herhuisvestingslocaties en informatie over de vervolgstappen. De openingsdatum en -tijden worden nog nader bekend gemaakt.

Samen verder

Samen met de gemeente en de Sleutels werken we gestaag verder. In maart wordt het ontwerpbestemmingsplan Humanities Campus bij de gemeente in procedure gebracht. De Bewonerscommissie komt formeel nog met een advies op het Sociaal Plan en het woningaanbod.

Wil je meer weten over de Humanities Campus?

Lees hier meer over de ontwikkeling en doelstelling van de Humanities Campus. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.