Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad FSW: Marloes van Moort en Kees Verduin delen hun ervaringen

Tussen 13 en 16 april 2021 kunt u zich aanmelden voor de medewerkersgeleding van de Faculteitsraad FSW (FR). De verkiezingen zijn tussen 17 en 21 mei 2021. In de aanloop naar de kandidering voor de FR vroegen we Kees Verduin en Marloes van Moort naar hun ervaringen.

Marloes van Moort

Waarom heb jij je destijds kandidaat gesteld voor de FR?

Marloes: "Ik zit al een aantal jaar met veel plezier in het bestuur van het PhD Platform FSW, waar ik de belangen van de promovendi van FSW behartig. Met het PhD platform overleggen we bijvoorbeeld regelmatig met de decaan om advies te geven over zaken die promovendi aangaan en om zelf punten aan te dragen die wij belangrijk vinden (denk hierbij bijvoorbeeld aan nadenken over hoe wij het mentale welzijn van de promovendi beter kunnen ondersteunen en bevorderen). Naarmate ik meer inzicht kreeg in de bestuurlijke structuur van de faculteit viel mij op dat promovendi in de bestuurlijke lagen en adviesraden veelal niet vertegenwoordigd waren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat promovendi, die een aanzienlijk onderdeel van het personeelsbestand van FSW vormen, vertegenwoordigd zijn in bestuurlijke organen. Toen ik via het PhD Platform in contact kwam met Kees heb ik besloten om mij kandidaat te stellen voor de Faculteitsraad om te zorgen dat er in het beleid meer rekening gehouden wordt met de belangen van de promovendi."

Kees Verduin

Kees: "Ik werd (in de vorige eeuw) benaderd door Gezinus Wolters, die toen in de raad zat, maar wilde stoppen, of ik me kandidaat wilde stellen. Ik had daar nooit zo over nagedacht, maar het leek me interessant om de faculteit vanuit een ander perspectief te leren kennen. De rest is geschiedenis."

 

Hoe ziet de ideale samenstelling van de FR eruit volgens jou en waarom is dat belangrijk?

Marloes: "Ik denk dat de Faculteitsraad representatief moet zijn voor alle medewerkers en studenten binnen FSW. Het mooist zou zijn als verschillende perspectieven vertegenwoordigd zijn (bijv. docent, student, OBP en promovendi) en als alle opleidingen vertegenwoordigd zijn."

Kees:"Idealiter zou op allerlei dimensies de raad een afspiegeling moeten zijn van de FSW qua opleidingen, man-vrouw, personeel-studenten. Maar in de praktijk is bij het personeel de samenstelling sterk afhankelijk van wie zitting wil nemen. Vroeger waren er bij het personeel verschillende lijsten, gekoppeld aan de verschillend opleidingen, en was er ook een (oude term) ABVA/KABO lid."

Voldoende variatie dus!

Wat wordt er zoal besproken in de FR?

Marloes: "In de Faculteitsraad komen allerlei onderwerpen voorbij. Een heel actueel thema wat op dit moment iedere vergadering terugkomt is de bestuurlijke hantering van Corona. Maar er is ook aandacht voor andere onderwerpen. Recent hebben we bijvoorbeeld de jaarrapportage van de vertrouwenspersoon en de financiële begroting besproken, maar ook het gebruik van protocoring bij het online afnemen van tentamens is een belangrijk bespreekpunt geweest. De onderwerpen zijn dus heel divers. De ene keer gaat het over financiën of beleidsmatige processen, de andere keer over het welzijn van medewerkers en studenten of toekomstige onderwijs- of onderzoeksplannen."

Kees: "De inhoud van wat er ter tafel komt wordt deels gestuurd door de bestuurljke jaarcyclus, financiën, onderwijs examen reglementen etc, maar ook door de actualiteit zoals de impact van de pandemie op het onderwijs en onderzoek en het thuiswerken. Tevens is er ruimte om zelf punten in te brengen."

Hoe bereid je je voor op een vergadering met de FR?

Marloes: "Ik bereid mij voor door alle stukken die we aangeleverd krijgen goed door te lezen en eventuele vragen die ik heb bij de stukken te noteren. Wanneer er dingen in staan die promovendi aangaan (en die niet vertrouwelijk zijn uiteraard) dan bespreek ik dit met het PhD platform en/of met promovendi in mijn omgeving om te kijken wat zij hiervan vinden. We hebben met de raad de week voor de vergadering een voorbespreking, waarbij we bespreken wat de punten zijn die we tijdens de vergadering in willen brengen. Op deze manier wordt de vergadering gestroomlijnd en kunnen we efficiënt alle belangrijke punten behandelen."

Kees: "Lezen, lezen en nog eens lezen, een vooroverleg waar de agenda en stukken worden doorgenomen en niet onbelangrijk: vragen stellen aan mensen van het Faculteitsbureau."

Bij wie kunnen geïnteresseerde collega’s terecht voor meer informatie?

Marloes en Kees:"Wij vinden het leuk om vragen te beantwoorden, dus geïnteresseerden kunnen zeker bij ons terecht. Maar ook onze collega raadsleden geven graag meer informatie."

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.