Universiteit Leiden

nl en

LUC Alumna in Trouw Duurzame 100

De Duurzame 100 is een initiatief van dagblad Trouw, bestaande uit een lijst van de top 100 duurzame burgerinitiatieven. In oktober van 2020 won de Jonge Klimaatbeweging NL als eerste jongerenorganisatie de eerste prijs. Een interview met bestuurslid bij de Jonge Klimaatbeweging én Alumna van het Leiden University College in Den Haag: Aniek Moonen

Aniek Moonen

Aniek is in februari 2019 afgestudeerd aan het Leiden University College in Den Haag. Tijdens het schrijven van haar capstone thesis kwam ze erachter dat de Jonge Klimaatbeweging NL een openstaande vacature had, en heeft ze op de bestuursfunctie van 'Sustainable Innovation' geschreven. Na een jaar in deze functie heeft ze opnieuw gesolliciteerd voor de bestuursfunctie 'Youth Climate Agenda & International, waarbij ze aan het roer staat bij het aansturen van de agenda, missie en vissie van zowel van de jongerenorganisatie, als die van partnerorganisaties. 

Groots denken

Aniek en de 'Jonge Klimaatbeweging' gaan verder dan activisme. Ze zijn goed thuis in de wetenschap en beleidsopties die nodig zijn om een duurzame energietransiatie te faciliteren en zijn er trots op groot te denken, met een vissie voor 2050. In 2019 waren zij als enige jongerenorganisatie betrokken bij het opstellen van het Nationaal Klimaatakkoord. Na slechts twee jaar werk, is er een netwerk opgebouwd met  zinvolle contacten als vooraanstaande politici en beleidsmakers. 

Duurzame 100

The importance of making the ‘Duurzame 100’ lay in the visibility and traction it brought the Youth Climate Movement NL. As a young organization of only five years old, they have been working hard to get young people a permanent and meaningful seat at the table. Winning the prize from ‘Trouw’ also means that it will make the impact the Youth Climate Movement NL can have bigger, having already grown as an organisation and seen more members sign-up as a result of their selection.
 
Het belang van het  behalen van de 'Duurzame 100' lligt voor de Youth Climate Movement NL in de zichtbaarheid en invloed die het met zich mee bracht. Als een jonge organisatie van slechts vijf jaar oud, hebben ze hard gewerkt om jongeren een permanente en zinvolle plaats aan de tafel te geven. Het winnen van de prijs van Trouw betekent ook dat de impact die de De Jonge Klimaatbeweging, groter wordt, nu zij als organisatie groeien en steeds meer leden zich aanmelden.

Er zijn veel organisaties die zich op de een of andere manier inzetten voor het klimaat; waarom heb je voor De Jonge Klimaatbeweging gekozen?

Er zijn zeker een heleboel organisaties die dat doen. Ik heb besloten dat ik me op Nederland wilde richten. Als je het op het Leiden University College over duurzaamheid hebt, richt je je vooral op wereldschaal en dat is heel interessant - maar ik besloot dat als ik me op Nederland zou richten, je meer inzicht zou krijgen in lokale besluitvormingsprocessen.

Ook in Nederland zijn er al flink wat organisaties, maar wat ik echt goed vind aan De Jonge Klimaatbeweging, is dat ze ernaar streven om verder te gaan dan activisme. Ze zijn betrokken bij de gesprekken in Buitenhof, bij het beleidsvormingsstation in Nederland.

Wat hoop je dat ze in de toekomst bereiken?

Een van de redenen waarom ik een bestuursjaar wilde doen is omdat er verkiezingen aankomen in Nederland. Het is iets waar onze organisatie hard aan werkt. We hebben gewerkt aan een eigen duurzaam verkiezingsprogramma en we hebben het naar alle partijen in Nederland gestuurd. Verschillende grote partijen hebben al bevestigd dat ze een aantal van onze ideeën zullen gebruiken in hun nationale verkiezingsprogramma's. Ons doel is niet alleen om zoveel mogelijk jongeren aan het stemmen te krijgen, maar ook om hen duurzaam te laten stemmen.

Onze organisatie is politiek neutraal. We willen dat elke partij in het kabinet iets duurzaams doet. We willen dat duurzaamheid in al hun verkiezingsprogramma's wordt verankerd. Een van onze grootste campagnes op dit moment draait om onze 'klimaatkandidaten'. Uit alle partijen die nu in de regering zitten, hebben we één kandidaat gekozen die zich het meest bezighoudt met duurzaamheid en relevante werkervaring heeft op dat gebied. Door kandidaten uit het hele politieke spectrum te kiezen, willen we mensen aanmoedigen om voor een duurzaam kabinet te stemmen, ongeacht op welke partij ze willen stemmen. 


Hoe heeft het Leiden University College een rol gespeeld bij het beïnvloeden van de richting die je nu inslaat?

Toen ik bij LUC kwam, was ik helemaal niet bezig met duurzaamheid. In mijn toelatingsgesprek vertelde ik mijn intervieweresprekspartner dat ik de afstudeerrichting 'World Politics' wilde studeren, maar later besloot ik te kiezen voor 'Governance, Economics and Development'. 

Ik werd beïnvloed door mijn medestudenten om me heen die in zoveel verschillende dingen geïnteresseerd waren. In mijn tweede jaar begon ik me te orienteren rondom het thema duurzaamheid en heb ik een uitwisselingssemester gedaan aan de University of California Santa Barbara, waar ik milieuwetenschappen heb gestudeerd. Pas na mijn semester in het buitenland besloot ik een extra semester te blijven om een minor in duurzaamheid te volgen.

Het soort idealen waar ik bij LUC voor het eerst kennis mee maakte, heeft me in de richting van de Jonge Klimaatbeweging geduwd en gemotiveerd me in te zetten voor een wereld met een ambitieus klimaatbeleid.

Hoe kunnen studenten die geïnteresseerd zijn een bijdrage leveren?
De Jonge Klimaatbeweging werkt alleen in het Nederlands, dus studenten moeten die taal wel machtig zijn. Er zijn veel laagdrempelige manieren om mee te doen aan het werk dat wordt gedaan. Een daarvan is ons jongerenklimaatpanel, een online panel van meer dan 1000 mensen in heel Nederland die elke maand een enquête krijgen toegestuurd over duurzame onderwerpen en beleidsmaatregelen. Via het jongerenklimaatpanel verzamelt De Jonge Klimaatbeweging gegevens over de ideeën van Nederlandse jongeren. Deze ideeën worden vervolgens doorgegeven aan onze beleidsmakers. 

Toekomst

Wil je dat jouw ideeën de Nederlandse beleidsmakers bereiken? Meld je dan aan voor het Jonge Klimaatpanel! Op dit moment combineert Aniek haar werk bij de Jonge Klimaatbeweging met haar werk bij de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. In september begint ze aan een masterstudie in het buitenland. 

Het Leiden University College The Hague in Den Haag biedt een breed, flexibel en interdisciplinair residentieel studieprogramma aan op het gebied van Liberal Arts and Sciences met een focus op 'Global Challenges'; de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. In deze bacheloropleiding specialiseer je je in gebieden zoals wereldpolitiek, economie, bestuur, internationale rechtspraak, menselijke & culturele interactie, volksgezondheid en milieuwetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.