Universiteit Leiden

nl en

Past deze studie bij mij? Eerste opleidingen beginnen met matchingmodules

Van de Open dagen en meeloopdagen tot de mogelijkheid om online proefstudeermodules te volgen: de universiteit probeert studiekiezers zo goed mogelijk voor te bereiden op hun nieuwe studie. In dat kader zijn de bacheloropleidingen Nederlandse taal en cultuur en English Language and Culture dit semester gestart met online matchen.

Matching via de matchingsmodule gaat een stap verder dan het online proefstuderen, waar inmiddels elf bacheloropleidingen van Geesteswetenschappen mee werken. Waar aankomend studenten bij het online proefstuderen vrijblijvend een college van ongeveer een uur volgen om te ontdekken of ze de studie interessant vinden, gaan ze bij de matching drie tot vijf uur zelf aan de slag. Zodra ze zich hebben ingeschreven krijgen ze een online module toegestuurd met video’s en teksten waarover ze vragen moeten beantwoorden. Daarnaast krijgen ze vragen voorgeschoteld over hun motivatie voor de opleiding. 

Realistisch voorproefje van de studie

‘De matching is in feite een modernere en efficiëntere versie van de Studiekeuzecheck die aankomende studenten al moesten invullen,’ vertelt Pien ’t Hart, studieadviseur Nederlandse Taal en Cultuur. ‘Bij Nederlands hebben we ervoor gekozen voor een module over reisverhalen. Op die manier krijgen de aankomende studenten een voorproefje uit het programma dat ze misschien niet verwachten: bij Nederlandse literatuur denk je toch al snel aan de canon. Tegelijkertijd is het voor ons een mooie manier om te laten zien op hoeveel verschillende manieren je een tekst kunt benaderen. In reisverhalen komen oudere en moderne letterkunde samen, maar je kunt er ook met een taalbeheersingslens naar kijken.’

In de matchingsmodule wordt zowel gebruikgemaakt van tekst als van video.

Geen bindend advies

Uiteindelijk leidt de matching tot een advies: past deze studie echt bij de studiekiezer? Aankomende studenten die niet alle vragen goed hadden, hoeven zich geen zorgen te maken. Het advies is niet bindend. Bovendien telt de motivatie van de studiekiezer het zwaarst mee. ’t Hart: ‘We hebben met de toon van de module geprobeerd duidelijk te maken dat studenten de matching vooral als een uitdaging moeten zien, een extra mogelijkheid om te kijken of de studie echt bij je past en je verwachtingen realistisch zijn.’

Vooralsnog heeft ze niemand een negatief advies hoeven geven. ‘We waren benieuwd naar de reacties die we zouden krijgen, maar alle deelnemers hebben heel enthousiast gereageerd en hun studiekeuze sterk onderbouwd. Ik verwacht dat de matching voor hen goed uitpakt. Ze hebben nog beter dan hun voorgangers nagedacht over hun studiekeuze en kunnen daardoor nog gemotiveerder beginnen.’

Een voorbeeld van een vraag over reisliteratuur.

Matching

Studiekiezers die zich voor 1 mei aanmelden in Studielink, ontvangen vanaf 1 februari een  uitnodiging voor deelname aan de matchingsmodule. Die module dienen ze uiterlijk half augustus te hebben afgerond. Na deelname ontvangt de studiekiezer een persoonlijk matchingsadvies. Onderdeel van het advies kan zijn om op gesprek te komen bij de studieadviseur. Studiekiezers kunnen zo zelf bepalen of zij voldoende motivatie en studievaardigheden bezitten om in september te starten. Zo vergroten we de kans dat de goede studiekeuze gemaakt wordt. De matching is niet bindend: studiekiezers bepalen zelf of ze met de opleiding starten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.