Universiteit Leiden

nl en

Werkgroepen Facultair Strategisch Plan van start

De ambitie voor de ontwikkeling van het nieuwe Facultair Strategisch Plan (FSP) is om zoveel mogelijk collega’s en studenten van de faculteit te betrekken. Dus na meerdere stakeholdergesprekken en het verzamelen van informatie zijn vier werkgroepen met een verscheidenheid aan leden aan zet. Zij gaan een SWOT-analyse maken op het gebied van Onderwijs, Onderzoek, Impact en de Organisatie. Op donderdag 11 maart vond een kick off plaats met de vier werkgroepen.

Vier werkgroepen maken vier SWOT-analyses

Kerngegevens, strategische ontwikkelingen, input van interne en externe stakeholders en diverse rapporten staan in Teams klaar voor de achtentwintig leden die deelnemen aan de werkgroepen. De werkgroepenleden, de een student, de ander een PhD, een opleidingsvoorzitter of docent, zijn divers in leeftijd, m/v, achtergrond, expertise en functie. Zij maken de vier SWOT-analyses op het gebied van Onderwijs, Onderzoek, Impact en de Organisatie volgens een stappenplan waarbij de binnenwereld (sterktes en zwaktes) afgezet worden tegen de buitenwereld (kansen en bedreigingen). Vervolgens worden op basis van de SWOT-analyses strategische issues benoemd.

Roadmap Ontwikkeling FSP

Betrekken medewerkers en partners faculteit

De ambitie is om tot een Facultair Strategisch Plan te komen dat zo breed mogelijk wordt gedragen. Daarom zijn na de consultatie over de missie en visie, vervolgens interne en externe stakeholders van buiten de faculteit en universiteit naar hun mening gevraagd over onze faculteit. Nu is in de werkgroepen de brede faculteit goed vertegenwoordigd. Bij de vervolgstappen in het proces wordt opnieuw de faculteit betrokken en geconsulteerd. In bijgaand schema zijn deze stappen om tot een Facultair Strategisch Plan te komen uitgetekend.

De ontwikkeling van het FSP

In het najaar 2020 is de Regiegroep gestart met de ontwikkeling van het nieuwe Facultair Strategisch Plan 2021 - 2026. De eerste stap was een missie en visie voor onze faculteit opstellen. Begin januari is via diverse gremia en afdelingen input daarvoor opgehaald. Vervolgens is de Regiegroep aan de slag gegaan om een missie en visie op te stellen met zoveel mogelijk gedeelde elementen. Zodra deze (voorgenomen) missie en visie klaar is zal deze via de medewerkerswebsite gedeeld worden met de hele faculteit. Nu werken de vier werkgroepen aan een SWOT-analyse op de gebieden Onderwijs, Onderzoek, Impact en Organisatie.

De ontwikkeling van ons FSP wordt zo nauw mogelijk afgestemd op (de gelijktijdige ontwikkeling van) het Universitair Strategisch Plan.

Lees hier meer over de ontwikkeling van het Facultair Strategisch Plan 2021 – 2026.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.