Universiteit Leiden

nl en

#COVID under 19: Kinderrechten in tijden van corona

Kinderen en jongeren voelen zich niet gehoord door de Nederlandse overheid tijdens de coronacrisis en dat is zorgelijk in het licht van internationale kinderrechten. Dit concludeert een onderzoeksteam van de Universiteit Leiden in een recent rapport naar de ervaren kinderen en jongeren in Nederland met de coronacrisis.

Hoe ervaren kinderen en jongeren in Nederland de coronacrisis en wat zouden zij adviseren aan beleidsmakers? Dat is de vraag die centraal staat in een recent uitgebracht onderzoeksrapport door Ton Liefaard, Judi Mesman, Anna Booij, Irsa Hanssen en Bo van Amerongen van de Universiteit Leiden. Het onderzoek naar de ervaringen met de coronamaatregelen onder nagenoeg 280 kinderen en jongeren laat zien dat het Nederlandse coronabeleid op gespannen voet staat met internationale kinderrechten. Zo zijn er zorgen om kwetsbare groepen kinderen voor wie de impact van de coronamaatregelen groter lijkt dan voor andere kinderen. Ook geven kinderen en jongeren aan zich niet gehoord te voelen door de Nederlands overheid. Het coronabeleid gaat over hen, maar wordt niet met hen ontwikkeld.

Nederland heeft als partij bij het VN-Kinderrechtenverdrag de verplichting om de rechten van kinderen te waarborgen. Dit geldt ook in tijden van een pandemie die forse impact heeft op het dagelijks leven van kinderen. Uit het onderzoek volgt dat de pandemie en de coronamaatregelen onder andere het recht op onderwijs (artikel 28 en 29 IVRK), het recht om je veilig en beschermd te weten (artikel 19, 34, 39 IVRK), het recht op spel, vrije tijd en ontspanning (artikel 31 IVRK) en het recht om gehoord te worden (artikel 12 IVRK) treffen. Het is van groot belang om oog te houden voor de gebieden waarop Nederlandse kinderen en jongeren verslechtering ervaren sinds de coronacrisis, ook als het om een minderheid van de jeugd gaat. Juist die minderheid verdient de aandacht van beleidsmakers om te voorkomen dat structurele ongelijkheid in deze coronacrisis zorgt voor een groeiende kloof tussen kansrijke en kansarme populaties. 'Maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid zijn van groot belang, maar de inrichting daarvan zou beter afgestemd moeten worden op de ontwikkeling en rechten van de jeugd', aldus de onderzoekers.

Het onderzoek maakt deel uit van het internationale onderzoeksproject #Covidunder19, wereldwijd het grootste onderzoek naar kinderen en jongeren tijdens de coronapandemie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.