Universiteit Leiden

nl en

Digitale gastlessen voor scholieren: ‘Stilstaan bij wat écht belangrijk is’

Een digitale gastles voor middelbare scholieren ontwikkelen. Jan Sleutels was meteen enthousiast toen hem dat werd gevraagd. Het eindresultaat? Samen met zijn collega Maarten Lamers maakte hij de gastles 'Thinking about Artificial Intelligence'.

'Er zijn drie redenen waarom ik meteen ja heb gezegd,' begint Jan Sleutels, universitair hoofddocent Filosofie van de geest en media filosofie. 'Ik vind het onderwerp AI heel interessant. Daarnaast maak ik graag gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden om studenten en ook scholieren op de middelbare school te benaderen. En ten derde vind ik het ontzettend tof om met Maarten samen te werken.'

Brainstormen

Met een groot whiteboard, veel post-it memo’s en hulp van het ICLON begonnen Sleutels en Lamers aan de opzet van hun les. 'Na de eerste middag wisten we dat de gastles moest gaan over vertrouwen, machine learning en de impact van AI op de samenleving.' Bovenal vonden Sleutels en Lamers het belangrijk om te benadrukken dat, hoe onzichtbaar ook, AI tegenwoordig onderdeel is van ieders leven.

Na de brainstormsessies was het tijd om het script te schrijven. 'Dat werd natuurlijk veel te lang voor de tien minuten die we hadden,' vertelt Sleutels. 'De begeleiding gaf ons veel ruimte, maar was ook best streng. Uiteindelijk kwamen we mooi in de buurt van de tien minuten.'

Meer low-key dan normaal

'Normaal geven we ook les aan universitaire studenten over deze onderwerpen, maar dan heb je al snel 13 bijeenkomsten van twee uur ter beschikking.' Daarnaast wordt van studenten verwacht dat ze goed voorbereid zijn op de colleges en hun eigen inbreng hebben. 'Nu moet je iets neerzetten zonder dat je ervan uit kan gaan dat de deelnemers enige voorkennis hebben.'

De gastles nodigt leerlingen uit om met elkaar in discussie te gaan over AI aan de hand van een aantal concrete vragen over herkenbare voorbeelden. 'Iedereen weet wat Google is en wat cookies zijn, om maar iets te noemen,' vertelt Sleutels. 'En iedereen weet tegenwoordig dat computers gezichten kunnen herkennen. Dit zijn allemaal low-key voorbeelden.' Bij universitaire colleges zouden deze voorbeelden niet alleen dieper uitgelicht worden, maar ook technischer van aard zijn. 'Denk bijvoorbeeld aan surveillance capitalism, privacy-wetgeving of filter bubbles. Daar zijn wij in de gastles niet op ingegaan.'

Uitgelezen mogelijkheid

Sleutels raadt het al zijn collega’s aan om een digitale gastles te ontwikkelen. 'Het is een uitgelezen mogelijkheid om aan een breder publiek te kunnen uitleggen wat er belangrijk is aan je onderzoek en onderwijs,' legt hij uit. 'Het is verrijkend om daar eens over na te denken. Als je alleen maar binnen de universiteit lesgeeft over een bepaald onderwerp, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat iedereen die daarbij betrokken is - jij, jouw studenten en jouw collega’s - dat allemaal reuzebelangrijk vindt. Maar hoe leg je dat uit aan het brede publiek? Een gastles dwingt je om daar weer eens echt bij stil te staan.'

Dit project is uitgevoerd samen met het Leiden University Centre for Innovation, een universitaire denktank die ondernemende projecten onderzoekt en creëert op het snijvlak van onderwijs, technologie en maatschappij. Heb je zelf een idee of een vraag? Neem dan contact op met het Centre for Innovation!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.