Universiteit Leiden

nl en

KNAW-subsidie voor outreachprojecten Yvonne Erkens en Robert Heinsch

De twee Leidse rechtswetenschappers ontvangen een bijdrage van 10.000 euro uit het pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ van de KNAW. Het fonds ondersteunt wetenschappers die zich structureel inzetten voor wetenschapscommunicatie.

Yvonne Erkens

Yvonne Erkens ontvangt de beurs voor de Database of Business Ethics (DBBE). Dit project is met subsidie van de gemeente Den Haag opgezet door Yvonne Erkens en Paul van der Heijden. Het is een wereldwijde verzameling van Codes of Conduct van beursgenoteerde bedrijven. Eind 2020 waren meer dan 2300 bedrijven onderzocht, wat heeft geresulteerd in meer dan 1300 gepubliceerde Codes of Conduct. Geschat wordt dat er wereldwijd duizenden Codes of Conduct in omloop zijn en het proces van de databank gaat dus door. De verzamelde Codes of Conduct zijn te vinden op de website van de DBBE.

Met behulp van deze dataverzameling wordt onderzoek gedaan naar handhaving van fundamentele arbeidsrechten in wereldwijde toeleveringsketens (‘global supply chains’). Daarbij ligt de focus momenteel op dwangarbeid, kinderarbeid, vakbondsvrijheid en het recht op collectief onderhandelen. Voor 2021 staat uitbreiding met anti-discriminatie en nalevingsbepalingen (‘compliance’) op de agenda. Een van de meest actuele vragen is die naar naleving van de codes. Viermaal per jaar verschijnt de Newsletter Business Ethics And Labour Rights, die verzonden wordt aan geabonneerden en die publiek toegankelijk is op de genoemde website. Met behulp van de financiële impuls uit het pilotfonds wetenschapscommunicatie van de KNAW kan deze nieuwsbrief geprofessionaliseerd worden en kan geïnvesteerd worden in andere wijzen van communicatie om onderzoeksresultaten voor het voetlicht te brengen.

Robert Heinsch

Robert Heinsch ontvangt de subsidie voor zijn project om het aanzien van internationaal humanitair recht te bevorderen. Het doel van het project is verspreiding van kennis over internationaal humanitair recht door onderzoeksresultaten bekend te maken aan een breed publiek, toegang te bieden tot opleidingen in IHR en in contact te komen met diverse doelgroepen over de resultaten en implicaties van onderzoek. De impact van onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld gericht op het aansprakelijk stellen van daders van internationale misdrijven en tegelijkertijd bewustwording te creëren over de bescherming en hulp aan slachtoffers van gewapende conflicten, wordt hiermee gemaximaliseerd.

Een groep wetenschappers onder leiding van Heinsch publiceert hun onderzoeksresultaten op de website www.kalshovengieskesforum.com. Tussen september en december 2020 is deze pagina meer dan 2000 keer bezocht. Begin 2021 zal de website worden bijgewerkt met onderzoeksresultaten van een tweejarig onderzoeksproject naar juridische standaarden voor digitaal bewijsmateriaal voor de vervolging van daders van internationale misdrijven. De groep wil een database opbouwen met de standaarden die zijn geïdentificeerd tijdens dit onderzoeksproject om ze toegankelijk te maken voor internationale advocaten die bij hoven en tribunalen werken, maar ook voor wetenschappers, studenten en het geïnteresseerde publiek. De groep profileert zich ook op sociale media als Facebook en LinkedIn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.