Universiteit Leiden

nl en

Laat je inspireren! Best practices voor een goede arbeidsmarktvoorbereiding

Van sollicitatietrainingen en competentietests tot stages en contact met alumni en werkgevers. Bij de Universiteit Leiden gebeurt al veel om onze studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar vaak is het aanbod teveel versnipperd en niet altijd even zichtbaar voor studenten. Hoe kunnen we onze studenten zo goed mogelijk voorbereiden op een arbeidsmarkt die razendsnel verandert?

Eén van de ambities in de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden is om de oriëntatie op de arbeidsmarkt in het onderwijs te versterken. Om deze ambitie te bereiken is binnen het project Arbeidsmarktvoorbereiding een referentiekader ontwikkeld dat opleidingen helpt een compleet aanbod van arbeidsmarktvoorbereiding samen te stellen. Het ontwikkelen van vaardigheden, het opdoen van praktijkervaring, het oriënteren op functies en loopbanen en het reflecteren op het eigen profiel en ontwikkeling. Het zijn allemaal belangrijke aspecten die in het kader centraal staan omdat deze eraan bijdragen om onze studenten de arbeidsmarkt met vertrouwen te laten betreden. Maar hoe ga je daarmee aan de slag in de onderwijspraktijk? Laat je inspireren door deze best practices van onderwijsvernieuwende voorbeelden.

Voorbeeld 1: Leren met de Stad zorgt voor samenwerking aan maatschappelijke vraagstukken 

Via het project Leren met de Stad kunnen studenten aan de slag met maatschappelijke vraagstukken in de stad Leiden en zo in de praktijk ervaring opdoen, bijvoorbeeld met onderzoek. Het initiatief is erop gericht om vraagstukken uit de stad op te lossen, in samenspraak met organisaties en bewoners. Ook in Den Haag kunnen studenten op een dergelijke manier met maatschappelijke vraagstukken aan de slag, in stadslabs die zijn aangesloten bij Kennis Maken Den Haag. Studenten leren aan de hand van echte ervaringen in de stad, wat bijdraagt aan actief burgerschap en een grotere maatschappelijke realiteitszin en betrokkenheid. Studenten, docenten en onderzoekers zetten hun kennis en ervaring in om maatschappelijke casussen te helpen oplossen. Opdrachtgevers in de stad kunnen de kennis benutten die aanwezig is in het onderwijs en studenten ontwikkelen vaardigheden die waardevol zijn op de arbeidsmarkt.

Reactie van een docent: 'Door het doen van toegepast onderzoek naar een maatschappelijk vraagstuk ervaren studenten hoe zij tijdens hun studie met de opgedane kennis en vaardigheden een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit is belangrijk, omdat het voor studenten vaak lastig is om te bedenken wat je nou concreet kunt doen na je afstuderen. Daarnaast is het een mooie manier voor studenten om zich te oriënteren op het werkveld en interessante contacten op te doen.'

Meer weten over Leren met Stad (in Leiden) of Kennis Maken Den Haag?

Voorbeeld 2: Mentornetwerk Universiteit Leiden koppelt studenten en alumni 

Om studenten en jonge alumni goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt zet de universiteit graag de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Daarom is het Mentornetwerk in het leven geroepen. Op het Mentornetwerk is een flinke lading kennis en ervaring van alumni te vinden die studenten maar al te graag helpen met hun oriëntatie op de arbeidsmarkt. Of dit nu over een stage gaat, een werkbezoek, vakkenpakket of een eerste baan. Er is altijd wel een alumnus in het Mentornetwerk die de student kan helpen. Studenten kunnen laagdrempelig bouwen aan hun professionele netwerk, want deze alumni willen studenten graag verder helpen met hun studieloopbaan of oriëntatie op de arbeidsmarkt. 

Reactie van een alumnus: 'Het voelt goed om studenten te helpen die op het punt staan de arbeidsmarkt te betreden. Dit kan immers erg overweldigend zijn. Als alumni kunnen we ze de nodige tips geven, begeleiden en helpen een beter beeld te vormen van de carrière die ze wensen (en hopelijk krijgen).'

Meer weten over het Mentornetwerk?  

Voorbeeld 3: “Deep History” leert studenten te reflecteren op het maatschappelijk belang van hun vakgebied

Waarom doe je wat je doet, en hoe maak je dit belang duidelijk aan anderen? Professor David Fontijn vindt dat iedereen hierover zou moeten nadenken en wil dit zijn studenten ook aanleren. Het zorgt ervoor dat je je werk zo goed mogelijk invult, en dat je effectief kan communiceren met iemand die niet dezelfde vakkennis heeft als jij en dat is een vaardigheid die binnen de Archeologie van belang is. Het is tevens een belangrijke vaardigheid op de arbeidsmarkt. In zijn colleges brengt David vraagstukken over de maatschappelijke bijdrage van archeologie nadrukkelijk naar voren in wekelijkse schrijfopdrachten en discussiegroepen. Hij wil de studenten een bewustwording geven dat Archeologie niet alleen om opgravingen gaat, en de vaardigheid om deze bewustwording uit te dragen aan een breder publiek. Zo wordt in het vak dus ook constant indirect aan de arbeidsmarkt gedacht waarin de studenten terecht zullen komen, en waarin zij hun studie moeten kunnen verbinden aan mogelijk zeer uiteenlopende werkvelden. De  colleges en opdrachten zijn dus vervult met zelfreflectie, reflectie op de samenleving, en daarmee reflectie op de arbeidsmarkt.

Meer weten

De website van de Onderwijsvisie wordt de komende tijd vernieuwd! We zullen in deze periode meer best practices en inspirerende voorbeelden verzamelen en uitlichten. Houd de website dus in de gaten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.