Universiteit Leiden

nl en

'Met Urban Studies in Practice halen we de buitenwereld naar binnen'

Tijdens je studie al voor een maatschappelijke opdrachtgever aan de slag: bij Urban Studies gebeurt dat. Voor het vak Urban Studies in Practice voeren derdejaarsstudenten projecten uit voor publieke opdrachtgevers, zoals de gemeente Den Haag.

Overal elektrische scooters

De studenten die deelnemen aan Urban Studies in Practice kunnen dit jaar kiezen uit twee projecten. Ongeveer twee derde houdt zich bezig met de energietransitie in de Haagse wijken Moerwijk en Marlot. De andere studenten zijn bezig met een project over elektrische deelscooters. ‘Die gedeelde scooters zijn een mooi initiatief’, vertelt student Bram Middel, ‘maar er zijn ook problemen mee. Op warme dagen staan ze ineens allemaal in Scheveningen of mensen laten ze midden op straat achter. Samen met zeven studiegenoten kijk ik hoe we dat probleem kunnen aanpakken. Kunnen we mensen belonen als ze wel op de juiste plek parkeren? Of moeten we misschien de app verbeteren? Het is leuk dat dit project nog praktischer is dan de groepsprojecten die wel al hebben gedaan, al is het maar omdat de gemeente ons deels beoordeelt.’

Arbeidsmarkt of schoolsetting?

'Aanvankelijk zorgde die rol van de gemeente Den Haag soms voor wat verwarring bij de studenten,’ vertelt Jetse Siebenga, een van de docenten van het vak. ‘Was dit nou een echte opdracht of een schoolsetting? Studenten schreven hun verslagen met ons in gedachten, terwijl wij wilden dat ze zich als echte consultants op de opdrachtgever richtten.’

‘We hebben sommige studenten bij de praktische uitvoering van het project over een drempel moeten helpen,’ vult zijn collega Katja Lubina aan. ‘Ze moeten mensen bijvoorbeeld mensen benaderen en straatinterviews afnemen. Dat haalt ze behoorlijk uit hun comfortzone. En dan is er ook nog corona. We hebben af en toe moeten flink coachen, maar nu zijn de meesten goed op weg.’

Netwerk na je studie

Volgens de docenten genieten de meeste studenten inmiddels van de opdracht. Siebenga: ‘We merken dat studenten het leuk vinden dat hun resultaten binnen korte tijd gebruikt kunnen worden. Bij de gemeente Den Haag waren ze niet voorbereid op de komst van 3000 deelscooters, dus ze zitten daar te springen om advies. Zo’n insteek sluit mooi aan bij het principe van Urban Studies: we halen de buitenwereld graag naar binnen.’

‘Je merkt dat een project als dit gaat leven bij de studenten, omdat het zo concreet is,’ zegt Lubina. ‘Het is een duidelijke en inspirerende uitdaging voor ze, die niet alleen aansluit bij de thema's van Urban Studies, maar ook helpt bij de transitie naar de werkende wereld. We hopen in de toekomst nog meer opdrachtgevers aan te trekken, want het is fantastisch voor studenten om op deze manier al een netwerk op te bouwen.’

‘We willen het goed doen’

Aan de inzet van Bram en zijn team zal het niet liggen. ‘Iedereen in mijn groep werkt hard en draagt zijn steentje bij,’ zegt hij. ‘Zeker omdat we de eerste lichting derdejaars van Urban Studies zijn, willen we het goed doen. Dan kunnen de studenten na ons misschien met nog meer verschillende projecten aan de slag.’

Kennis maken Den Haag 


De Universiteit Leiden neemt sinds 2020 deel aan het project Kennis Maken Den Haag, waar de De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Universiteit Leiden – Campus Den Haag samenwerken aan nieuwe, concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de stad. Het project leidde onder meer tot een serie sessies met eerstejaarsstudenten waarin een herontwerp voor verschillende stadsdelen wordt besproken. Ook de opdrachten voor de derdejaars vloeiden uit dit netwerk voort.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.