Universiteit Leiden

nl en

Nieuw informatiepunt wijst de weg naar vertrouwenspersonen

De Universiteit Leiden heeft verschillende vertrouwenspersonen bij wie je terecht kunt voor advies. Maar wanneer is iets een vertrouwenskwestie? En bij wie moet je dan precies zijn? Een nieuw informatiepunt wijst medewerkers de weg.

Het onafhankelijke en vertrouwelijke informatiepunt fungeert sinds 1 april als een wegwijzer binnen de organisatie. Dat is welkom, omdat er verschillende vertrouwenspersonen zijn voor de diverse vertrouwenskwesties die binnen een grote organisatie kunnen spelen. Zo heeft de universiteit onder meer vertrouwenspersonen voor personeelsaangelegenheden, ongewenst gedrag, promovendizaken en wetenschappelijke integriteit. Voor een medewerker is niet altijd direct duidelijk bij wie hij of zij moet zijn.

Meldingsdrempel verlagen

Het nieuwe informatiepunt is met name bedoeld om de ‘meldingsdrempel’ te verlagen voor werknemers van de universiteit. Uit interne werkgroepen bleek dat sommige werknemers een potentiële vertrouwenskwestie niet direct melden. Het College van Bestuur wil die drempel graag wegnemen, en ervoor zorgen dat medewerkers in een vroeg stadium contact opnemen, zelfs als ze niet zeker weten of er sprake is van een problematische situatie.

Opties doorspreken

Het informatiepunt is digitaal en telefonisch bereikbaar. ‘Wij zullen de medewerker opvangen en te woord staan,’ zegt Marije Bedaux, een van de vertrouwenspersonen van het Informatiepunt. ‘Vervolgens kunnen we in vertrouwen doorspreken welke opties de medewerker heeft voor de betreffende casus. Indien gewenst kan dat anoniem gebeuren.’

Ombudsfunctionaris

Ook op andere fronten werkt de Universiteit Leiden aan een veilig werkklimaat. Medio 2021 zal een ombudsfunctionaris aantreden die zelfstandig onderzoek kan doen naar aanleiding van signalen uit de organisatie. Deze functionaris zal het College van Bestuur van advies voorzien hoe met name systematische problematiek kan worden verholpen.

Een veilig werkklimaat

De Universiteit Leiden vindt het van groot belang dat haar medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zonder belemmeringen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Een veilig werkklimaat is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Lees hier wat we kunnen doen om een veilig werkklimaat te bevorderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.