Universiteit Leiden

nl en

Grote verschillen in animo voor verkiezingen faculteits-en dienstraden

Wie gaan ons vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraden? De uitslagen van de universitaire verkiezingen 2021 zijn bekend. In veel inspraakorganen - faculteitsraden, dienstraden en de Universiteitsraad - treden nieuwe vertegenwoordigers aan.

Allereerst is een felicitatie en groot dankwoord op zijn plaats aan al die raadsleden die zich inzetten voor de universitaire gemeenschap. We wensen jullie veel succes en wijsheid! Bekijk de uitslagen op universitaire verkiezingen 2021. Van 17 t/m 21 mei konden medewerkers en studenten stemmen voor hun medezeggenschapsraden. Het is lastig om duidelijke trends te distilleren. Bij twee faculteitsraden was het aantal kandidaten lager dan of gelijk aan het aantal beschikbare zetels en verviel de mogelijkheid om te stemmen. Dit was het geval bij Archeologie en Geesteswetenschappen. En bij de raden die wel verkiezingen hielden, liep de opkomst nogal uiteen. 

Bij Rechten gingen minder medewerkers stemmen: van 36 % in 2019 naar 32,2% dit jaar. Bij Sociale Wetenschappen brachten juist meer medewerkers hun stem uit: van 38,4 % in 2019 naar 41,5% nu. De medewerkers van de faculteit Governance and Global Affairs konden in tegenstelling tot 2019 wel naar de digitale stembus en beloonden dat met een opkomstpercentage van 59,6 %. Ook de percentages uitgebrachte stemmen voor de dienstraden bij het Bestuursbureau (van 52 naar 52,9 %), de dienst SOZ (van 86,5 % naar 67 %) en UBL (dit jaar 54,1%, in 2019 niet gestemd) waren heel behoorlijk. 

Studenten kozen vertegenwoordigers Universiteitsraad

Voor de Universiteitsraad konden dit jaar alleen studenten hun stem uitbrengen en ook na deze verkiezingen bestaat de studentgeleding van de Universiteitsraad uit dezelfde zes partijen (LSP, PBMS, ONS, CSL, LVS en DSP). Dit coronajaar met voornamelijk online leren was kennelijk niet bevorderlijk voor de stemlust. Het percentage door studenten uitgebrachte stemmen voor de UR daalde verder: van 21,6 % in 2019, 18% in 2020 naar 16,3% dit jaar. 

Lees meer over de uitslag van studenten

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.