Universiteit Leiden

nl en

In Memoriam Arie Hordijk

Medio april bereikte ons het bericht van het overlijden van Prof. A. Hordijk, emeritus hoogleraar aan het Mathematisch Instituut (MI). Arie Hordijk (1940) kwam in 1976 naar de Universiteit Leiden en was tot zijn emeritaat in 2005 hoogleraar Mathematische Besliskunde bij het MI.

Onder leiding van Gijs de Leve werd op het Mathematisch Centrum (het huidige CWI) door een enthousiaste groep medewerkers onderzoek gedaan op het gebied van de Markov Beslissingsprocessen, een nieuw vakgebied binnen de  Stochastische Besliskunde. Hierin had Arie Hordijk met Henk Tijms en Awi Federgruen een prominente rol. Samen met de groep van Jaap Wessels in Eindhoven maakten zij Nederland tot één van ’s werelds belangrijkste onderzoekscentra op dit gebied. Arie, Henk Tijms en Jan-Willem Cohen waren ook de initiatiefnemers van het Wachttijdcolloquium dat sinds 1978, na een start aan de Utrechtse Universiteit, nog steeds jaarlijks op het CWI wordt gehouden. In 1980 werd Arie’s werk bekroond met de Van Dantzig Prijs. 

Veel van Arie’s promovendi en oud-studenten speelden en spelen nog steeds een prominente rol  in de Toegepaste Wiskunde. Zijn promovendi Frank van der Duijn Schouten, Lodewijk Kallenberg, Nico van Dijk, Rommert Dekker en Ger Koole zijn  hoogleraar geworden.

Ad Ridder, Floske Spieksma  en Dinard van der Laan zijn UHD, en de drie overige promovendi Anneke Loeve, Nicolai Popov en Olaf Passchier zijn het bedrijfsleven ingegaan.
Daarnaast is oud-student Ton de Kok de nieuwe directeur van het CWI, en oud-student Richard Boucherie is hoogleraar in Twente.

De Leidse besliskundegroep was een levendig  internationaal groepje: Sheldon Ross (bij veel studenten bekend om zijn boeken over Stochastisch Dynamische Programmering en Stochastische Processen) en, na de perestrojka,  Alexander Borovkov en  Alexander Yushkevich behoorden tot zijn gasten en co-auteurs.

Er was ook aandacht voor ontspanning: rond 1990 vond er met de groep  een jaarlijks zeiluitje plaats, waarop Arie steevast in een 70-er jaren spijkerpak verscheen. 

Naast wiskunde was zingen een grote passie van Arie. Het is nog wel eens voorgekomen dat een artikel van een promovenda een half jaar in een la bleef liggen wegens een hardnekkige verkoudheid van de betreffende persoon: het risico op infectie en dus niet kunnen zingen vond Arie  te groot! Na zijn emeritaat hoopte hij meer aandacht aan de culturele kanten van het bestaan te kunnen geven. Helaas werd hij kort tevoren overvallen door de ziekte van Parkinson.

Zoals wij Arie kennen, heeft hij het er echter niet bij laten zitten! Zolang hij kon, heeft hij onderzoek gepubliceerd met o.a. Bernd Heidergott  en met zijn neef Wim Hordijk. 
Hij is blijven zingen, gaan schilderen en gaan dichten!

Frank van der Duijn Schouten
Mieke Schutte
Floske Spieksma

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.