Universiteit Leiden

nl en

Mordenate College presenteert congresbundel ‘Recht & Gezondheid’

De Leidse studievereniging Mordenate College presenteert met trots de bundel Recht & Gezondheid: Gezondheid boven Alles?. Deze bundel verschijnt naar aanleiding van het gelijknamige congres dat de studievereniging op 21 mei jl. hield. De coronacrisis maakt de bundel extra actueel maar ook los daarvan is er alle aanleiding voor een bundel als deze.

Het thema ‘Recht & Gezondheid’ bestrijkt een breed scala aan onderwerpen. Tal van vragen met betrekking tot de afweging van verschillende belangen in het kader van de (volks)gezondheid eisen de aandacht. Hoe zit het met het zelfbeschikkingsrecht van jongeren, grondrechten en beroepsaansprakelijkheid? En wat te denken van gezondheidsbelangen en andere grondrechten in het verzekeringsrecht en vaccinatiebeleid? Elk van deze thema’s en nog vele andere zijn terug te vinden in deze bundel. Telkens staat dezelfde vraag centraal: gaat gezondheid boven alles?

In het boek worden tal van rechtsvragen behandeld, besproken en beantwoord die de komende jaren voor zowel de rechtswetenschap als de rechtspraktijk relevant zijn, ook naar aanleiding van coronaclaims. Kenmerkend voor het boek is de brede opzet: vanuit verschillende rechtsgebieden worden de coronacrisis en andere gezondheidsrechtelijke vraagstukken besproken.

Congres

Op 21 mei jl. hield Mordenate College het digitale congres Recht & Gezondheid. Professor De Jong (Universiteit Utrecht), professor Voermans (Universiteit Leiden) en professor Toebes (Rijksuniversiteit Groningen) waren keynote speakers. Daarnaast werd een zestal seminars verzorgd door diverse academici en praktijkjuristen. De dag werd afgesloten met een paneldebat o.l.v. prof. Buijsen (Erasmus Universiteit Rotterdam), waarbij onder meer twee Leidse panelleden aanwezig waren: burgemeester Lenferink (Gemeente Leiden), prof. Bogaard (Universiteit Leiden).Op het congres werd de bundel gepresenteerd.

De bundel, die wordt uitgegeven door Wolters Kluwer, is tot stand gekomen onder redactie van leden van Mordenate College, te weten Jantine Rozenboom (praeses), Bas Bots (quaestor), Wim Hermans, Dafne van der Kraan, Gerhard Poolman, Evita Verheij en Luuk Wissink. De artikelen – van zowel studenten als professionals – zijn geschreven door H.J. Snijders (met voorwoord), A.P. den Exter, M.P. Sombroek & A.C. Hendriks, W.A.G. Hermans, J.E. Esser, J.C.J. Dute, G. Kooijman & H.J.E. van der Spoel, L.M. van den Bosch, T. Barkhuysen, J.M Schepel & E.C. Berkouwer, R.A. Lawson, A.A Heeres, J.W. van de Gronden, M.B. Kaaks, T. Hartlief, G.C. Boot, D. Hooft Graafland, J. Bakker en A.C. Hendriks.

Het boek Recht en Gezondheid kan worden aangeschaft via deze link.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.