Universiteit Leiden

nl en

Resultaten eerste online dialoog Strategisch Plan

Een van de ambities bij de ontwikkeling van het Strategisch Plan van Universiteit Leiden is om zoveel mogelijk studenten, medewerkers en externe stakeholders met elkaar in gesprek te brengen over de thema’s en ambities die in dat plan een plek zouden moeten krijgen. Begin mei nodigden we daarom alle medewerkers en studenten uit om deel te nemen aan de eerste online consultatie via een dialoogtool en om aan te geven welke thema's zij belangrijk vinden voor de toekomst van de universiteit.

Vooral onder medewerkers was er sprake van een hoge opkomst: bijna negenhonderd medewerkers (tien procent van de genodigden) hebben meegedaan aan de consultatie. Ook studenten participeerden, maar onder deze doelgroep was de opkomst beduidend lager.

De deelnemers kregen een lijst met thema’s voorgelegd, met de vraag welk van die thema’s voor hen het belangrijkst was om mee te nemen in het Strategisch Plan. Met stip op één staat het thema Werkdruk. 18,8% van de deelnemers gaf aan dit thema het belangrijkst te vinden van het lijstje. Ook Diversiteit en Inclusie scoorde hoog (9,35%), evenals Erkennen en Waarderen (8,91%).

De voorgelegde lijst was niet uitputtend, deelnemers konden ook zelf extra onderwerpen aandragen. In de tweede ronde konden medewerkers en studenten hierop reageren. Onderwerpen als nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, het belang van de universiteit als vrijplaats om te kunnen discussiëren met verschillende perspectieven en het thema sociale veiligheid scoorden hoog. Ook meer stabiliteit door middel van minder tijdelijke contracten en baangarantie waren onderwerpen die door veel mensen in de tweede ronde zijn onderschreven. Tot slot zijn diverse onderwerpen genoemd die samenhangen met impact zoals de relatie met de stad.

Het gebruik van de tool is goed gewaardeerd: met een 3,5 van de 5 punten hebben deelnemers zich positief uitgesproken over deze manier van raadpleging.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De inzichten uit deze eerste dialoog worden gebruikt als input voor het bepalen van de kaders van het Strategisch Plan. Niet alleen de prioritering van de thema's, maar ook de vele onderbouwingen uit de reacties zijn erg waardevol. Deze worden meegegeven als input aan de verschillende werkgroepen en projectteams die adviezen aan het college voorbereiden.

Tweede serie online dialogen en aanmelden voor online themabijeenkomsten

Inmiddels is ook een tweede dialoogblok van start gegaan. Studenten en medewerkers kunnen reageren op drie tot vijf vragen en stellingen per dialoog en vervolgens ook weer elkaars reacties bekijken en beoordelen. Deze consultatie loopt tot maandag 31 mei 20.00 uur. Je kunt je via deze pagina ook alvast inschrijven voor online themabijeenkomsten over onderwijs, onderzoek en organisatie van de toekomst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.