Universiteit Leiden

nl en

Save the date: denk mee over het Facultair Strategisch Plan

Waar staan we met de ontwikkeling van ons Strategisch Facultair Plan vraag je je misschien af? Momenteel maken vier werkgroepen een SWOT-analyse. De ambitie voor de ontwikkeling van het nieuwe Facultair Strategisch Plan (FSP) is om zoveel mogelijk collega’s en studenten van de faculteit te betrekken. Daarom wordt in juni een concept van (een deel van) het FSP in diverse gremia besproken en worden twee online bijeenkomsten georganiseerd voor alle geïnteresseerden binnen de faculteit.

Vier werkgroepen werken aan vier SWOT-analyses

Vier verschillende werkgroepen zijn op 11 maart gestart met een SWOT-analyse op het gebied van Onderwijs, Onderzoek, Impact en Organisatie volgens een stappenplan waarbij de binnenwereld (sterktes en zwaktes) afgezet worden tegen de buitenwereld (kansen en bedreigingen). Op 13 april vond een tussentijdse bijeenkomst plaats waarin de werkgroepen hun bevindingen tot nu toe konden uitwisselen om de samenhang tussen de domeinen te bevorderen. Eind april leveren zij hun SWOT-analyse met daarbij de door hen gesignaleerde strategische issues op. 

Betrokken medewerkers en partners faculteit

De ambitie is om tot een Facultair Strategisch Plan te komen dat zo breed mogelijk wordt gedragen. Daarom zijn na de consultatie over de missie en visie interne en externe stakeholders naar hun mening gevraagd over onze faculteit. Nu is in de werkgroepen de brede faculteit goed vertegenwoordigd. De 28 werkgroepenleden, de een student, de ander promovendus, opleidingsvoorzitter of docent, zijn divers in leeftijd, m/v, achtergrond, expertise en functie. 

Save the date online bijeenkomsten

In juni worden diverse gremia geconsulteerd en worden twee online bijeenkomsten georganiseerd waarbij elke medewerker en student welkom is om mee te praten en denken over het Facultair Strategisch Plan. 

Klik hier om aan de vergadering deel te nemen.

 • Studentenbijeenkomst - dinsdag 22 juni 15.00 - 16.00 uur
  De presentatie is in het Engels, maar vragen kunnen natuurlijk in het Nederlands gesteld worden - medewerkers zijn ook welkom
   
 • Studentenbijeenkomst – dinsdag 22 juni 16.00 – 17.00 uur
  De presentatie is in het Nederlands, maar vragen kunnen natuurlijk in het Engels gesteld worden - medewerkers zijn ook welkom
   
 • Medewerkersbijeenkomst - dinsdag 29 juni 14.00 - 15.30 uur
  De presentatie is in het Engels, maar vragen kunnen natuurlijk in het Nederlands gesteld worden - studenten zijn ook welkom

Het proces

In het najaar 2020 is de Regiegroep gestart met de ontwikkeling van het nieuwe Facultair Strategisch Plan 2021 - 2026. De eerste stap was een missie en visie voor onze faculteit opstellen. Begin januari is via diverse gremia en afdelingen daarvoor input opgehaald. Vervolgens is de Regiegroep aan de slag gegaan om een missie en visie op te stellen met zoveel mogelijk gedeelde elementen. Zodra deze (voorgenomen) missie en visie klaar zijn, worden deze via de medewerkerswebsite gedeeld met de hele faculteit. Nu werken de vier werkgroepen aan een SWOT-analyse op de gebieden Onderwijs, Onderzoek, Impact en Organisatie.
De ontwikkeling van ons FSP wordt zo nauw mogelijk afgestemd op (de gelijktijdige ontwikkeling van) het Universitair Strategisch Plan. 

Lees hier meer over de ontwikkeling van het Facultair Strategisch Plan 2021 – 2026.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.