Universiteit Leiden

nl en

Verkiezingen Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid 2021: waar staan de partijen voor?

De verkiezingen voor de faculteitsraad komen eraan. De verkiezingen zijn van 17 tot en met 21 mei. Waar staan de deelnemende partijen voor?

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over belangrijke zaken die spelen binnen de faculteit. Je zit erin als vertegenwoordiger van studenten en personeel en fungeert als klankbord van het bestuur. Lees hier meer over de deelnemende partijen en de kandidaten en over hoe je kunt stemmen.

Om de partijen en hun standpunten beter te leren kennen, reageren de partijen in dit artikel op een aantal stellingen. 

Stelling 1: De universiteit moet meer doen aan tweetalenbeleid

Liberale Studentenpartij (LSP): De universiteit moet niet meer doen aan het tweetalenbeleid. De vakken die een internationale strekking hebben, worden al grotendeels in het Engels gegeven. Daarnaast moeten vakken die betrekking hebben op het Nederlands recht blijvend in de moedertaal worden gegeven.

Ondernemende Studenten (ONS): ONS staat voor een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voor de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van studenten is Nederlands onderwijs belangrijk. Daarnaast wordt het in toenemende mate belangrijk om Engels te beheersen in het werkveld, waardoor ook daarvoor specifieke aandacht nodig is.

Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS): LVS is voor een tweetalenbeleid, omdat een op de tien studenten bij FdR internationaal is. Om elke student zo effectief mogelijk te betrekken is het van belang dat onze faculteit alle belangrijke informatie, inclusief de stukken van het Bestuur en de Raad, in twee talen verschaft.

Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL): De voertaal op de universiteit blijft wat CSL betreft Nederlands. In alle communicatie moet dit het uitgangspunt blijven. Voor internationale studenten moet voor alle communicatie binnen de faculteit ook een Engels alternatief beschikbaar zijn.

Stelling 2: Studenten moeten Honoursvakken kunnen volgen op basis van motivatie ongeacht hun cijfers

LSP: De aanmeldprocedure voor het Honours moet uitgebreid worden door te kijken naar vakspecifieke toelating op basis van motivatie. Algemeen moet de huidige aanmeldvoorwaarden blijven, zodat de status van Honours in stand wordt gehouden.

ONS: ONS staat voor de actieve studenten. Aan hen moet de kans geboden worden om verdiepend onderwijs te volgen. Hierbij moet gekeken worden naar zowel motivatie als cijfers. Daarnaast verdienen vakken met een focus op duurzaamheid meer aandacht in het curriculum.

LVS: Voor studenten die hebben besloten niet het Honours-programma te volgen bestaat er geen mogelijkheid vakken uit dit programma te nemen. LVS vindt dit onterecht en wil dat elke student de mogelijk heeft deze vakken te volgen indien de toelatingscommissie de motivatie voldoende vindt.

CSL: CSL vindt dat het Honours bijzonder moet blijven, maar dat de faculteit inclusiever kan zijn door het cijfervereiste minder nauw te nemen. Studenten moeten kunnen instromen op delen van het Honours, indien zij voldoende EC hebben en motivatie kunnen aantonen.

Stelling 3: De universiteit moet zich actiever inzetten voor studentenhuisvesting

LSP: De universiteit zet zich goed in voor de studentenhuisvesting. Dit moet de universiteit ook blijven doen, zolang de budgettaire keuzes niet zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt.

ONS: Studentenhuisvesting is een groot probleem en moet aangepakt worden. De universiteit zal moeten samenwerken met de gemeente om te zoeken naar een oplossing. Aankomende (internationale) studenten moeten actief geïnformeerd en begeleid worden in hun zoektocht naar een woning.

LVS: Het aantal studenten aan de universiteit neemt nog gestaag toe, zo ook de behoefte aan huisvesting in onze twee steden. LVS wil dat de universiteit zich meer inzet voor de studentenhuisvesting binnen Leiden en Den Haag, om iedere student van een goede woning te kunnen voorzien. 

CSL: De Universiteit mag zich van CSL actiever inzetten om huisvesting mogelijk te maken. Dit kan door betere communicatie met gemeente, waar de verantwoordelijkheid ligt. Het ‘housing office’ moet beter onder de aandacht gebracht worden bij nieuwe studenten.

Stelling 4: Wat wil je meenemen uit deze coronacrisis?

LSP: Het reserveringssysteem UBL ziet de LSP graag terug na corona, om de beschikbaarheid van een studieplek voor een ieder te garanderen. Ook biedt hybride onderwijs, dus zowel fysiek als online, nieuwe mogelijkheden voor de student.

ONS: Hybride onderwijs heeft zijn voor- en nadelen. Onderwijs op locatie zal altijd voor het beste onderwijs zorgen. Dit jaar blijkt echter ook dat bepaald onderwijs, zoals hoorcolleges en feedback-momenten, ook online gegeven kunnen worden. Iets waar ONS altijd voor heeft gestreden.

LVS: De coronacrisis laat zien dat er veel mogelijk is qua onlineonderwijs. Volgens LVS moeten deze vooruitgangen na corona doorgaan. Hoorcolleges moeten direct online gezet worden, tentamenresultaten horen binnen twee weken bekend zijn en studentwelzijn moet op de agenda blijven.

CSL: Onlineonderwijs is mogelijk en kan vrijheden bieden, vooral voor parttime. Voor de fulltime studenten is het belangrijk fysiek college te hebben om in direct contact te staan met de docent en medestudent. CSL wil zich inzetten om elkaar weer zoveel mogelijk te ontmoeten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.