Universiteit Leiden

nl en

Laat je stem horen!

Tot uiterlijk vrijdag 21 mei 2021 (16:00) kan je online je stem uitbrengen op maximaal zeven kandidaten voor de Faculteitsraad. Benieuwd wie onze kandidaten zijn en waarvoor ze staan?

Evelien Wolthuis (Psychologie)

Samen maken we de faculteit! Ik ben Evelien Wolthuis, beleidsmedewerker bij het Instituut Psychologie en ik wil me graag nog twee jaar inzetten voor een verbinding tussen OBP, WP en studenten van alle instituten om samen te werken aan een gezonde, constructieve en vrolijke Faculteit der Sociale Wetenschappen.

  

Suzanne Mol ( Pedagogische Wetenschappen)

Ik vind het belangrijk dat het beleid rond inclusiviteit en diversiteit zo geformuleerd wordt dat het daadwerkelijk in de praktijk gebracht kan worden en we het FSW toegankelijker kunnen maken voor personeel en studenten. Daarnaast draag ik graag bij aan het beter kunnen erkennen en waarderen van docenten, o.a. door de transparantie over carrière-mogelijkheden te helpen verbeteren.

 

 

Marian Hickendorff (Pedagogische Wetenschappen)

Als Faculteitsraadslid wil ik me hard maken voor een goede kwaliteit van het onderwijs op FSW, o.a. door tijd en geld vrij te laten maken voor meer vaste contracten en professionalisering van docenten. Daarnaast wil ik me inzetten voor een gezonde balans tussen onderzoek en onderwijs, waarbij het wetenschappelijk personeel niet alleen op papier maar ook in de praktijk de tijd krijgt om goed onderzoek te doen.

 

 

Marloes van Moort (Pedagogische Wetenschappen)

Ik ben Marloes van Moort, promovenda Onderwijswetenschappen, docent Pedagogische Wetenschappen en bestuurslid van het PhD Platform FSW. De afgelopen jaren heb ik met het PhD Platform op allerlei manieren de belangen van de promovendi van FSW behartigd en in de faculteitsraad wil ik deze ervaring gebruiken om te zorgen dat de promovendi en medewerkers met een tijdelijke (onderwijs)aanstelling vertegenwoordigd zijn in de raad en gehoord worden bij het maken van facultair beleid.

 

Monique Tromp (OSC)

Ik ben Monique Tromp en ik beschouw FSW als mijn tweede thuis. In 2004 verhuisde ik van Aruba naar Nederland voor mijn studie Psychologie en na het afstuderen ben ik bij het instituut blijven hangen en gaan werken als onderwijs-/onderzoeksmedewerker. Sinds 2013 werk ik met veel plezier bij het Onderwijs Servicecentrum, waar ik de afgelopen jaren teamleider ben van de vestiging in Den Haag. Met jouw stem wil ik mij inzetten voor het behoud van een goed en veilig werkklimaat met goede ontwikkelingsmogelijkheden voor het (ondersteunend) personeel.

 

Tim Mickler (Politieke Wetenschap)

Het FSW is een fijne werkplek maar ik zie zorgelijke ontwikkelingen onder de stafleden. Ik neem een kritische, maar open, houding mee om voor de stafleden op te komen, fouten in het beleid te signaleren, en stagnatie en onduidelijkheden boven tafel te brengen.

  

Inge van der Weijden (CWTS)

Ik ben Inge van der Weijden en werkzaam bij het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) als onderzoeker, PhD coördinator en docent(coach). Van 2016-2018 zat ik als fractievoorzitter van Universitair Belang in de Universiteitsraad en neem deze opgedane ervaring graag mee naar de Faculteitsraad. Kernwoorden: transparant, verbindend, erkenning en waardering.

 

Gert-Jan Lelieveld (Psychologie)

Ik ben Gert-Jan Lelieveld, universitair docent bij Sociale, Economische en Organisatiepsychologie. Ik heb in de bijna 13 jaar dat ik bij het Instituut Psychologie werk met veel collega's van binnen en buiten het instituut samengewerkt en veel ervaring opgedaan vanuit verschillende posities en commissies binnen FSW, om goed te kunnen bepalen waar verbetermogelijkheden liggen en welke dingen er al erg goed gaan. Ik wil me hard maken voor een goede werk-privé balans, een goede onderzoek-onderwijs balans, en een transparante manier van werken binnen FSW.

 

Jan Jansen (CA-OS)

In de afgelopen 30 jaar heb ik, in functies variërend van voorzitter het AiO-overleg van een onderzoeksschool tot opleidingsdirecteur, gezien dat de plannen en wensen van de ene groep vaak ongemerkt ten koste gaan van de werkdruk van de andere groep. Ik wil die ervaringen gebruiken om te strijden voor een faculteit waarin elke werknemer zich gezien en erkend voelt. 

  

Kiki Zanolie (Psychologie)

Ik ben Kiki Zanolie (Onderwijs & Ontwikkelingspsychologie sinds 2012) en kijk graag met een positief kritische blik naar vraagstukken binnen de faculteit. Ik ben in staat verschillende lagen binnen de faculteit en vakgroepen te verbinden door open te luisteren en te denken in mogelijkheden. Ik vertegenwoordig graag jullie stem en zal mij blijven inzetten voor een verbetering van de werkdruk, gelijke kansen en transparant beleid.

  

Sanne de Vet (Pedagogische Wetenschappen)

Mijn naam is Sanne, ik ben derdejaars promovenda bij de programmagroep Opvoeding & Ontwikkeling en ik vind het belangrijk dat de belangen van promovendi meegenomen worden in de besluitvorming binnen de faculteit.

“Het onderwijs in de faculteit kan rekenen op grote betrokkenheid van de Faculteitsraad. Dat is prettig voor mij als vice-decaan, want met de vaak goede, kritische vragen en bruikbare adviezen uit de raad wordt het onderwijsbeleid beter. Zo is bijvoorbeeld op verzoek van de Faculteitsraad gesproken over de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking. En op advies van de Faculteitsraad hebben we nu onder andere verrijdbare en verstelbare tafels in specifieke collegezalen in het Pieter de la Courtgebouw voor rolstoelgebruikers.”

Kristiaan van der Heiden,
Portefeuillehouder Onderwijs Faculteitsbestuur FSW

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.