Universiteit Leiden

nl en

Vijf vragen over het onderzoeksprogramma Citizenship, Migration and Global Transformations

De onderzoeksteams zijn opgezet, samenwerkingen zijn gestart, projecten afgetrapt, de eerste startsubsidies zijn binnen en de websites zijn in de lucht. Het stimuleringsprogramma Citizenship, Migration and Global Transformations, dat bestaat uit de twee pijlers Social Citizenship and Migration en Global Transformations and Governance Challenges, begint steeds meer vorm te krijgen. Tijd voor een nadere blik op het programma via de coördinatoren Olaf van Vliet en Antonaeta Dimitrova.

Wat houdt het stimuleringsprogramma in?

Olaf van Vliet: ‘In het programma Social Citizenship and Migration onderzoeken we hoe ontwikkelingen op het gebied van immigratie en sociaal burgerschap uitdagingen en mogelijkheden bieden voor het besturen van samenlevingen. Verschillende vraagstukken die gerelateerd zijn aan burgerschap (bijvoorbeeld huisvesting, maatschappelijke conflicten over ideologieën, het uitoefenen van rechten) zijn complexer geworden als gevolg van recente ontwikkelingen rondom immigratie. Deze thema’s zijn natuurlijk al eerder bestudeerd, maar niet voldoende in samenhang en niet vanuit verschillende, geïntegreerde perspectieven. Grote maatschappelijke vraagstukken rondom burgerschap en migratie vragen om een interdisciplinaire benadering. In dit programma werken onderzoekers samen uit verschillende disciplines: bestuurskunde, economie, rechten, geschiedenis en antropologie.  

Antoaneta Dimitrova: ‘Global Transformations and Governance Challenges (GTGC) is een van de vele gebieden waar de Leidse universiteit impulsen geeft voor verder onderzoek aan consortia van wetenschappers van de universiteit die zich met een thema bezighouden. In ons geval, met collega's Isabelle Duyvensteyn en Daniël Thomas, waren we geïnteresseerd in de uitdagingen die mondiale veranderingen zoals handel en globalisering, de verspreiding van informatie met informatietechnologieën, klimaatverandering, om er maar een paar te noemen, met zich meebrengen voor de democratie, voor burgers en voor bestuur. Simpel gezegd: hoe overwinnen we de problemen voor collectieve actie en besturen we de wereld op zo'n manier dat burgers erbij betrokken worden, de democratie wordt versterkt in plaats van verzwakt en mondiale governance op een duurzame manier wordt ontwikkeld?’

Wat is het doel van het programma?

Van Vliet: ‘Innovatieve thematische en methodologische benaderingen ontwikkelingen op het gebied van burgerschap en migratie. Daarmee beogen we nieuwe wetenschappelijke inzichten te bereiken, waarmee we maatschappelijk relevante bijdragen kunnen leveren aan beleidsmakers. Dat gaan we doen door het verder ontwikkelen van het netwerk van onderzoekers die werkzaam zijn op dit terrein. We gaan samenwerken aan onderzoek en we gaan onze krachten bundelen voor het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten. Verder bieden de stimuleringsprogramma’s voor ons programma ook een prachtige kans om de banden verder te versterken met onze collega’s van het programma Global Transformations and Governance Challenges.

Dimitrova: ‘Het doel van het programma is onderzoek op dit gebied te ontwikkelen dat verschillende wetenschappers uit de instituten en faculteiten van de universiteit met elkaar verbindt, nieuwe netwerken en samenwerkingspraktijken tot stand te brengen en het gesprek met internationale wetenschappers over deze belangrijke thema's ontwikkelen. Uiteindelijk willen we bijdragen aan het wetenschappelijke en beleidsdebat en het wereldwijde gesprek verder brengen.’

Wat is jullie rol als coördinatoren?

Van Vliet: ‘Mijn rol is om de verschillende onderdelen en onderzoekers in het programma bij elkaar te brengen. Met het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende disciplines streven we naar het creëren van innovatieve inzichten. Daarnaast doe ik zelf ook onderzoek en begeleid ik promovendi die aan een promotieonderzoek werken op verschillende deelterreinen van Social Citizenship and Migration. Verder is het van belang om onze activiteiten af te stemmen met de activiteiten van het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity.  

Dimitrova: ‘Voor mij geldt hetzelfde: verbindingen zoeken binnen de universiteit en de andere teams en sinds we Jan Aart Scholte als GTGC-hoogleraar hebben hem ondersteunen met het samenstellen van de verschillende aspecten van onze onderzoekssamenwerking zodat het GTGC-gebied groeit en zich ontwikkeld.’

Het programma loopt nu een tijdje, hoe gaat het?

Van Vliet: ‘We hebben een flink team met onderzoekers opgebouwd en er wordt hard gewerkt aan vernieuwend en interessant onderzoek. De eerste seminars zijn georganiseerd, de eerste onderzoeken zijn gepresenteerd en de eerste onderzoeksvoorstellen zijn ontwikkeld.’

Dimitrova: ‘Na een jaar is onze groep enorm versterkt door de komst van GTGC-hoogleraar Jan Aart Scholte en het GTGC-team, dat uit een aantal jonge wetenschappers bestaat. Samen met de netwerken die zich al over de faculteiten heen hebben gevormd rond belangrijke thema's, is het onderzoeksgebied zeker in ontwikkeling. Er zijn veel nieuwe ideeën en projecten en ook zijn de eerste startsubsidies toegekend.’

Wat zijn de doelen voor de komende tijd?  

Van Vliet: ‘Nu het onderzoek grotendeels is opgezet, belanden we voorzichtig aan in de fase waarin we de eerste onderzoeksresultaten kunnen gaan verzamelen. Die zullen we vervolgens gaan publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast zullen we ons gaan richten op het creëren van impact. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleidsadvies waarbij we ook het maatschappelijk middenveld zullen betrekken.

Dimitrova: ‘In de komende jaren en maanden hopen we een echte live conferentie te plannen, nieuwe onderzoeksprojecten op te starten en verder te werken aan deze thema's. Gezien het feit dat we druk bezig zijn met Global Transformations, is er in de toekomst zeker genoeg te doen!’

Lees hier meer over het onderzoeksprogramma. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.