Universiteit Leiden

nl en

Wimar Bolhuis schrijft lesboek 'Overheidsfinanciën; Economie van de Collectieve sector'

Bolhuis schreef het boek samen met economen Flip de Kam en Jasper Lukkezen. Op 10 juni overhandigen de auteurs het boek aan de directeur van het Centraal Planbureau Pieter Hasekamp.

In het boek Overheidsfinanciën staan onder meer het Nederlandse begrotings- en belastingbeleid en de totstandkoming daarvan centraal. Ook is er aandacht voor de verhouding tussen rijksoverheid en decentrale overheden, gedragsbeïnvloeding met fiscale maatregelen, de financiën van de Europese Unie, de privatisering van overheidstaken, de vormgeving van onze sociale zekerheid en de marktwerking in de gezondheidszorg. Het is momenteel het belangrijkste Nederlandstalige boek over Nederlandse financieel-economische instituties dat in het hoger onderwijs wordt gebruikt.

In deze vernieuwde, zestiende editie van Overheidsfinanciën kiezen de auteurs voor een nieuwe indeling, waardoor de hoofdstukken beter op elkaar aansluiten. In de laatste twee hoofdstukken komen actuele kwesties aan bod, zoals het begrotingsbeleid in een wereld waarin sprake lijkt te zijn van een blijvend zeer lage rentestand en de discussie over het verbeteren van ons belastingstelsel. Ook zijn de gevolgen van de coronacrisis, die begon in 2020, in het hele boek verwerkt.

Samen met het boek publiceren de drie auteurs ook een whitepaper en een artikel met daarin onder meer een advies voor begrotingsruimte voor het aanstaande kabinet. De whitepaper staat op de website van de Universiteit Leiden en op de website van uitgeverij Noordhoff; het artikel staat op de website van economenvakblad Economisch Statistische Berichten.

Het lesboek Overheidsfinanciën; Economie van de Collectieve sector’ is vanaf dinsdag 1 juni beschikbaar bij Noordhoff Uitgevers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.