Universiteit Leiden

nl en

Hoge respons NSE 2021: Leidse studenten ook in tijden van corona vrij tevreden

Leidse studenten zijn vrij tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021, die dit voorjaar is afgenomen. De scores lopen iets achter op het landelijk gemiddelde. Studenten zijn het meest positief over hun docenten, het contact dat zij ervaren en de inhoud en opzet van hun opleiding.

Hoge respons

Maar liefst 14.459 Leidse studenten - 4105 meer dan de vorige keer - vulden de Nationale Studenten Enquête 2021 in, een responspercentage van 45%. Via een online vragenlijst vertelden studenten hoe tevreden ze zijn over verschillende aspecten van het onderwijs aan hun universiteit. De enquête is onder de studenten van Universiteit Leiden van 23 januari t/m 14 maart 2021 afgenomen. Er werden landelijk meer dan 840.000 studenten van het hbo en wo uitgenodigd om deel te nemen en de enquête werd door ruim 39% van hen ingevuld.

Positief over docenten

De uitkomsten van de NSE zijn op veel vlakken positief, zeker in deze uitzonderlijke onderwijstijden is dat goed nieuws. Leidse studenten geven hun opleiding in het algemeen een 3,82 op een 5-puntsschaal. Alle 6 de scores op de kernthema’s liggen tussen de 3.04 en 3.89. De kernthema’s zijn: inhoud en opzet, aansluiting beroepspraktijk/beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing en beoordeling en betrokkenheid en contact. Net als elders in het land, zijn Leidse studenten het meest positief over de inhoud van hun opleiding en over hun docenten. Over hun docenten zijn zij zelfs significant positiever dan het landelijk gemiddelde voor dit thema. Bijvoorbeeld over dat de docenten inhoudelijk deskundig zijn, inspireren en veel kennis hebben over de beroepspraktijk. Ook de betrokkenheid en het contact scoren goed (3.88), de tevredenheid hierover zegt veel over de inzet van docenten in deze periode van online en hybride onderwijs.

Bedankt!

We willen alle 14.459 studenten die de NSE hebben ingevuld heel hartelijk bedanken voor de moeite! En natuurlijk ook de medewerkers die zich hebben ingezet voor deze hoge respons. Dankzij jullie inzet kan de universiteit de uitkomsten van het NSE gebruiken voor studievoorlichting en kwaliteitszorg. Door de hoge respons zijn de resultaten nog betrouwbaarder en waardevoller. De universiteit doneerde bovendien €0,25 per respondent aan de crowdfundingsactie van het LUF #wakeuptocorona, wat resulteerde in een totaalbedrag van €3.637,75.

Leidse studenten vrij tevreden

Hoewel Leidse studenten overwegend vrij tevreden zijn over hun opleiding, zijn zij over iets meer dan de helft van de algemene onderwerpen iets minder te spreken dan de studiegenoten van andere universiteiten. De Leidse scores liggen vrijwel allemaal onder het landelijk gemiddelde. Dat is niet nieuw - onze universiteit kent al meerdere jaren wat lagere beoordelingen dan het landelijk gemiddelde. Als universiteit nemen we dit signaal zeer serieus en blijven we werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en tevredenheid van studenten. Dat gebeurt onder meer vanuit de Leidse onderwijsvisie ‘Learning@LeidenUniversity’. Eén van de ambities in de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden is bijvoorbeeld om de oriëntatie op de arbeidsmarkt in het onderwijs te versterken, onder andere door opleidingen te helpen een compleet aanbod van arbeidsmarktvoorbereiding samen te stellen.

Uitkomsten per opleiding en faculteit

De komende tijd worden de resultaten verder uitgesplitst per opleiding en verspreid naar de faculteiten en opleidingen. Vervolgens worden de uitkomsten nader geanalyseerd en eventuele vervolgacties bepaald. Hier ligt vooral een taak bij de kwaliteitszorgmedewerkers binnen faculteiten, maar ook de opleidingscommissies spelen daarin een belangrijke rol. Vanuit jouw faculteit en opleiding hoor je komende tijd wat er voor jouw studie uit de NSE naar voren is gekomen, hoe positieve punten worden versterkt, en natuurlijk hoe verbeterpunten worden aangepakt. Overigens kijken we bij de verbetering van het onderwijs niet alleen naar de NSE. Ook instrumenten zoals cursus- en programmaevaluaties, en signalen vanuit de medezeggenschap helpen bepalen wat er goed gaat in het onderwijs en wat nog aandacht vraagt.

Meer weten?

Bekijk alle scores van de NSE kernthema’s van de Universiteit Leiden en het landelijk wo-gemiddelde in de Factsheets bij dit bericht, of zoek op hoe jouw opleiding is beoordeeld via het NSE Dashboard.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.