Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslag 2020: een jaar van eensgezindheid en veerkracht

In het nieuwe Jaarverslag 2020 rapporteren wij over ons onderwijs en onderzoek, alsook over kennisvalorisatie, bedrijfsvoering en algemeen beleid aan de Universiteit Leiden in 2020. Het verslag is ingedeeld in een algemeen deel en een cijfermatig deel – de financiële verantwoording van de universiteit middels haar jaarrekening.

Pandemie

Ook voor onze universiteit stond het jaar 2020 in het teken van de wereldwijde coronapandemie. U zult het woord 'corona' dan ook vaker aantreffen in dit jaarverslag. Het virus heeft vorig jaar een groot effect gehad op ons onderwijs, ons onderzoek en op onze bedrijfsvoering, en het had ook een heel grote weerslag op onze studenten en medewerkers (en heeft dit nog steeds). Voor een aantal van ons waren de gevolgen zeer ingrijpend. 

Flinke krachtsinspanning

Wij kijken dan ook terug op een jaar van onzekerheid, zorgen, vertraging en tegenslag. Maar 2020 was tegelijkertijd een jaar van eensgezindheid, veerkracht, vernieuwing, creativiteit en behulpzaamheid. Er is ook veel moois tot stand gekomen, en het onderzoek en onderwijs gingen zo goed mogelijk door, zij het op afstand. Dit  heeft van onze docenten en van ons ondersteunend personeel (vaak met kinderen thuis) een flinke krachtsinspanning gevergd, en dat doet het nog steeds. 

Studentenwelzijn

Student draagt een mondkapje wegens de coronacrisis en poseert voor foto
Student met mondkapje

Het college van bestuur is hen veel dank verschuldigd. Hun enorme inzet, en ook die van de studenten zelf, heeft ertoe geleid dat de studieresultaten in de afgelopen perioden ondanks alles goed waren. Vooralsnog lijkt corona niet tot veel extra studievertraging te leiden. Wat niet wegneemt dat er zorgen zijn over het studentenwelzijn dat onze aandacht en zorg vraagt: juist ook onze studenten maakten, zonder veel mogelijkheden voor sociaal contact, een lastige periode door. We hopen dat deze moeilijke periode in het najaar van 2021 tot een einde komt en dat we elkaar weer (meer) gaan treffen op de campus.

 
Voordelen voor het klimaat

De coronacrisis heeft een grote impact op de universiteit gehad,  maar heeft ook een aantal positieve veranderingen in een stroomversnelling gebracht, zoals de digitalisering van onderwijs en onderzoek en het plaatsonafhankelijk werken. De wereld na de coronacrisis zal niet meer dezelfde zijn als ervoor.

Zonder twijfel zullen studenten na de lockdown weer naar de universiteit komen en medewerkers naar kantoor, maar er zal per saldo minder tijd binnen de muren van de academische gebouwen worden doorgebracht dan vóór de coronacrisis. Het gebruik van papier in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering is sterk afgenomen; er wordt veel meer digitaal uitgewisseld. Ook het aantal vliegkilometers voor congresbezoek zal waarschijnlijk minder zijn dan voor de coronacrisis. Dit heeft voordelen, met name ook voor het klimaat.

De Universiteit Leiden komt, juist in deze tijden van corona, naar voren als een sterke, wendbare en veerkrachtige universiteit met een nationaal en internationaal vooraanstaande positie. Ondanks de wereldwijde coronacrisis oefent zij aantrekkingskracht uit op (nationale en internationale) studenten en wetenschappers. 

Meer weten over het jaar 2020 het onderwijs, onderzoek, impact, organisatie en bedrijfsvoering van de Universiteit Leiden? Lees er meer over in het Jaarverslag 2020. Tip: weinig tijd? Lees dan het ‘Woord vooraf’ in het jaarverslag. Hierin wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het jaar 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.