Universiteit Leiden

nl en

Leidse onderzoekers starten evaluatie intern toezicht in Nederlandse pensioensector

Onderzoekers Dr. Natascha van der Zwan en Dr. Philipp Golka van het Instituut voor Bestuurskunde zijn op verzoek van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen gestart met een evaluatie van Nederlandse pensioenfondsen. Focus van de evaluatie is de rol van intern toezicht bij het waarborgen van goed bestuur in de Nederlandse pensioensector.

Het onderzoeksproject heeft drie aandachtsgebieden. Ten eerste onderzoekt het project de rol van het intern toezicht bij het waarborgen van het vertrouwen van huidige, voormalige en gepensioneerde pensioendeelnemers en beoogt het wegen te vinden waarlangs deze rol verder kan worden versterkt. Ten tweede wil het project de rol van het intern toezicht bij het waarborgen van diversiteit en inclusie binnen Nederlandse pensioenfondsen evalueren. Ten derde wordt de rol van intern toezicht bij het vergroten van het lerend vermogen van Nederlandse pensioenfondsen onderzocht en worden goede praktijken geïdentificeerd. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het begrijpen of en hoe interne toezichthouders de Code Pensioenfondsen gebruiken in hun activiteiten.

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, zullen de onderzoekers gebruik maken van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Allereerst zal een enquête worden gehouden die zich richt tot alle Nederlandse pensioenfondsen, en daarnaast zal een aantal diepte-interviews worden gehouden. De onderzoeksresultaten zullen worden gedeeld met pensioenprofessionals tijdens twee rondetafelgesprekken georganiseerd door de MCPF, die plaatsvinden in september 2021. In een tweede fase van het project zullen de onderzoekers diepgaande casestudies uitvoeren naar het interne toezicht binnen specifieke pensioenfondsen. Deze bevindingen zullen worden gekoppeld aan de resultaten van het door NORFACE gefinancierde DEEPEN-project, waar het Leidse team onderdeel van uitmaakt, dat de governance van pensioenfondsen in heel Europa onderzoekt.

Met een pensioenvermogen van ongeveer € 1,7 biljoen is de Nederlandse pensioensector niet alleen een van de meest ontwikkelde ter wereld, maar ook van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. Aangezien de interne toezichtfunctie nog relatief nieuw is in het Nederlandse pensioenbestuur, heeft het onderzoeken van hoe het in de praktijk werkt en het trekken van lessen voor de toekomst een verstrekkende maatschappelijke impact. Aangezien Nederlandse pensioenfondsen een aanzienlijk belang hebben in de wereldeconomie, vormt pensioenfondsbestuur een cruciale factor voor het bereiken van een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame economie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.