Universiteit Leiden

nl en

Samenwerking BSc Security Studies en de Politieacademie: ‘Op zoek naar potentiële toppers’

Stage lopen bij de Politieacademie in Apeldoorn. Dat kan vanaf september 2021 voor het eerst voor derdejaarsstudenten van het bachelorprogramma Security Studies nu de Universiteit Leiden en de Politieacademie de handen ineen hebben geslagen. ‘De stageplaatsen bieden studenten een unieke kans op een kijkje binnen de politieorganisatie,’ zegt Paul Moss van de Politieacademie.

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in Wijnhaven gaf Moss, teamchef Kennis & Onderzoek bij de Politieacademie in Apeldoorn, uitleg over de mogelijkheden aan de studenten. De studenten konden zowel fysiek als online de bijeenkomst volgen. De Politieacademie heeft 12 lectoren waarvan een aantal ook een leerstoel bekleden bij een universiteit en 25 onderzoekers. Daar komen vanaf september dus diverse stageplekken bij. De onderzoeksgebieden zijn heel breed en divers, denk aan inlichtingen, cyber security, huiselijk geweld, maar ook forensische technieken en politiegeschiedenis. Er zijn 8 thema’s voor onderzoek, bijvoorbeeld ‘Nieuwe veiligheidscoalities’ of ‘Legitimiteit en vertrouwen’. Moss: ‘Studenten gaan samenwerken met ervaren onderzoekers van de Politieacademie onder supervisie van een lector.’

Uitgebreide screening

Studenten die geïnteresseerd zijn in een stageplek moeten een motivatiebrief schrijven, hebben een gesprek met de lector en ondergaan een uitgebreide screening. Moss legt uit: ‘Dat geldt voor iedereen die bij ons wil komen werken, dus ook voor stagiairs. Je komt in aanraking met vertrouwelijke informatie en geheime documenten dus we moeten er zeker van zijn dat je daarmee kunt omgaan.’ De teamchef geeft aan dat er voor de studenten zeker carrièrekansen liggen bij de politie. ‘Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om potentiële toppers die in de toekomst voor ons interessant zouden kunnen zijn te signaleren. We hebben inmiddels ook een Leidse student in dienst die na een stage een promotietraject gaat doen.’

Kennis en vaardigheden uitbreiden

De stageplekken die de Politieacademie aanbiedt sluiten volgens studiecoördinator Florine van Logtestijn perfect aan op de eerste twee jaren van de opleiding Security Studies. ‘Het doel van een stage is om de kennis en vaardigheden die studenten in de eerste twee jaren hebben geleerd toe te passen en die kennis en vaardigheden uit te breiden. Dit is dus een uitgelezen kans voor studenten om ervaring op te doen bij zo’n belangrijke organisatie als de Politieacademie.’ Moss vult aan: ‘Wij dragen door de samenwerking een steentje bij aan de ontwikkeling van de studenten en werven daarmee mogelijke toekomstige werknemers van de politie. Het is altijd spannend als je iets nieuws opstart zoals een traject als dit, maar ik hoop en verwacht dat studenten de stage als een leerzame tijd ervaren en dat hun interesse in de politie als organisatie alleen maar toeneemt.’  

Gemotiveerde studenten

Na de presentatie konden studenten vragen stellen aan teamchef Paul Moss. Die vragen gingen onder andere over wat voor soort studenten gezocht worden (antwoord hele gemotiveerde) of het alleen voor Nederlands sprekende studenten is of ook internationaal (antwoord: allebei mogelijk) en of je ook parttime stage kan lopen of alleen fulltime (antwoord: alles gaat in overleg met de lector en alles is bespreekbaar). En de belangrijkste vraag, is er veel concurrentie om de plekken? Moss: ‘Nee, vooralsnog bieden we de stageplekken alleen aan jullie aan.’ De teamleider sluit af met de hoop veel brieven van gemotiveerde studenten te ontvangen.

Interesse

Voor student Thomas Daniëls was het een interessante voorlichting: ‘Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het werk van de politie en hoop zeker een stageplek te kunnen krijgen. Ik heb vooral interesse in de binnenlandse thema’s zoals huiselijk geweld of de nasleep van de avondklokrellen. Ik woon dicht bij Eindhoven en heb de rellen van dichtbij meegemaakt en dan komt dat wel extra binnen.’

Jelmer de Hoop aast ook op een stageplaats omdat volgens hem de Nederlandse politie goed staat aangeschreven maar er ook genoeg uitdagingen zijn. ‘Bijvoorbeeld als het gaat om cyberdreigingen en om een betere afspiegeling te worden van de maatschappij. Ik zou graag iets willen doen wat dicht op het werkveld zit. Een carrière bij de politie heeft me altijd getrokken, het lijkt me een heel interessante werk- en leerplek.’   

Neem contact op met de studiecoordinatoren voor meer informatie: 

De Politieacademie

De Politieacademie zorgt via onderwijs, onderzoek en kennis voor de versteviging en de vernieuwing van het vakmanschap van de politie. Op die manier dragen we bij aan een veiliger Nederland. Dat doen we met ruim 1.000 medewerkers en vanuit 11 locaties verspreid over Nederland. Een van de kerntaken van de Politieacademie is het verrichten van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek ter versterking van het politievak, de politieorganisatie en het politieonderwijs. Onze strategische onderzoeksagenda is samen met de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters bepaald. Ons onderzoek wordt vormgegeven en uitgevoerd vanuit 11 lectoraten. Een deel van onze lectoren is tevens werkzaam als hoogleraar of universitair docent bij universiteiten in Nederland. Door ons onderzoek openbaar te maken, stimuleren we dat onze inzichten door andere (maatschappelijke) organisaties kunnen worden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.