Universiteit Leiden

nl en

Vijf Comenius-onderwijsbeurzen voor Leidse docenten

Drie docenten van de Universiteit Leiden hebben een Comenius-onderwijsbeurs van 100.000 euro gekregen binnen het Senior Fellows-programma. Twee docenten kregen een beurs van 50.000 euro binnen het Teaching Fellows-programma. Met de beurzen kunnen ze samen met hun projectteams in hun eigen onderwijs een vernieuwingsproject realiseren.

De projectleiders treden als Fellows toe tot het landelijke Comenius Netwerk. De teams delen hun ervaringen en ontwikkelde innovaties met het veld, zodat ook anderen hiermee het hoger onderwijs kunnen verbeteren.

Alle projecten vallen binnen een van de vier thema's die het Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in het Comeniusprogramma centraal stelt. Dit jaar waren dat: de eerste honderd dagen van de student, werken aan maatschappelijke vraagstukken, succesvol afstuderen en de waarde(n) van weten.

Hossam Ahmed - docent aan het Instituut voor Regiostudies

Senior Fellowship Project: Digitale Geesteswetenschappen voor Digital Natives
Thema: De waarde(n) van weten

Hossam Ahmed vertelt over zijn project: ‘Een van de doelen van het faculteitsbestuur is om de Digital Humanities uit te lichten. Dergelijke technieken zorgen er immers voor dat we nieuwe verbanden zien en veel meer data kunnen verwerken. Daarnaast zijn ze nuttig voor afgestudeerden, omdat ze worden gewaardeerd op de arbeidsmarkt en laten zien dat de geesteswetenschappen bijdragen aan de samenleving. Ik wil daarom een manier vinden om de digital humanities meer te integreren in de verschillende opleidingen en de programmastandaarden op dat gebied te stroomlijnen’. Het volledige interview met Hossam Ahmed is hier te lezen.

Bram Hoonhout - coördinator Honours College

Senior Fellowship Project: Design Your Life - met vertrouwen de toekomst tegemoet
Thema: De waarde(n) van weten

Hoonhout over zijn toegekende project: ‘Loopbaanbesluiteloosheid is een veelvoorkomende problematiek onder studenten: ze zijn heel actief bezig een cv op te bouwen met stages en extra curriculaire activiteiten – maar tegelijkertijd heel onzeker over de toekomst. Er wordt al veel georganiseerd rond arbeidsmarktvoorbereiding, maar studenten lijken dat proces een beetje uit te stellen. Dit project hoopt die loopbaanbesluiteloosheid te verminderen. Bovendien hopen we met deze methode handvatten voor het leven te geven, want de vraag wat je wilt worden of wat de volgende stap in je loopbaan is, komt natuurlijk telkens terug, ook na je studie’. Een uitgebreid interview met Bram Hoonhout staat hier.

André Leliveld – docent Afrika-Studiecentrum Leiden

Senior Fellowship Project: Mondiaal leren, lokaal handelen: co-creatie van een internationale multidisciplinaire online leeromgeving rondom ‘Frugal Innovation’
Thema: Werken aan maatschappelijke vraagstukken

André Leliveld vertelt over zijn eigen project: ‘Het idee ontstond om een internationaal online platform te maken. Dat platform stelt studenten hier in staat om samen met studenten in andere landen co-creator te worden van kennis over frugal innovatie, mede gebaseerd op hun eigen ervaringen ermee, in hun eigen omgeving. Dan genereer je een grotere diversiteit aan ideeën. Studenten en docenten komen samen tot die co-creatie. Wij schrijven niet meer voor: dit is je leeslijst, dit zijn de case studies die je moet bestuderen. Maar we draaien het om: de docent is niet meer puur een lector, maar leert mee.’ Een langer interview met André Leliveld is hier te lezen.

Tsolin Nalbantian - docent Moderne Midden-Oosten Studies

Teaching Fellowship Project: Bridging the Gap Between Classroom and Society: Using Wikipedia to Make Students Public Actors
Thema: Werken aan maatschappelijke vraagstukken

Tsolin Nalbantian vertelt over haar ingediende project: ‘Door Wikipedia, 's werelds belangrijkste open-access encyclopedie, te integreren in de opleiding van studenten die het Midden-Oosten bestuderen, verbindt mijn project universitair onderwijs met de samenleving. Studenten verwerven onderzoeks-, schrijf- en digitale vaardigheden waarmee ze hun kennis rechtstreeks toegankelijk maken voor een breed publiek. Ook creëren ze maatschappelijke impact en maken we het onderwijs dynamischer. Bijdragen aan Wikipedia is een ideaal hulpmiddel om impact op de samenleving mogelijk te maken en studenten te onderwijzen.’

Wendy Zondag – internist LUMC

Teaching Fellowship Project: Innovatieve toekomstbestendige oplossingen voor Klinische Beroepsvorming van de bachelor Geneeskunde middels digitale stage Interne Geneeskunde

Wendy Zondag over het project: ‘Het vinden van patiënten voor studentenonderwijs is uitdagend, terwijl patiëntcontact essentieel is voor de ontwikkeling van de aankomende arts. COVID-19 heeft het contact met patiënten voor onderwijsdoeleinden verder bemoeilijkt. Maar het biedt ook mogelijkheden door de digitale overlegstructuren die ontstaan zijn op klinische afdelingen van het ziekenhuis. Het project ‘digitale stage Interne Geneeskunde’ heeft als doel om duurzame en toekomstbestendige oplossingen te vinden voor dit klinische patiëntgebonden onderwijs. Hiertoe wordt een cursus gecreëerd om studenten op een digitale manier in contact te brengen met artsen en hun patiënten op de Afdeling Interne Geneeskunde’. Studenten kunnen op die manier toch werken aan hun patiëntcontact.

De Comenius-onderwijsbeurzen worden bekostigd door het ministerie van OCW, de uitvoering is neergelegd bij het Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek (NRO), onderdeel van NWO, dat ook onderzoek op gebied van onderwijs financiert. Door excellent en bevlogen docentschap expliciet te waarderen, wil de overheid een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op universiteiten en hogescholen.

Jaarlijks krijgen veertig ambitieuze docenten in het hoger onderwijs (wo en hbo)  een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro. Hiermee kunnen zij met hun projectteam in hun eigen onderwijspraktijk een kleinschalige innovatie doorvoeren.

Het NRO kent ook tweeëntwintig beurzen toe van 100.000 euro aan docenten voor projecten die het eigen onderwijs overstijgen en vier beurzen van 500.000 euro aan docenten die leidend zijn in het hoger onderwijs. Alle Fellows treden ook toe tot het ComeniusNetwerk, een inspirerend gezelschap van vooraanstaande onderwijsvernieuwers uit het hele land.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.