Universiteit Leiden

nl en

Corona in 2020 ook bij de universiteit van invloed op duurzaamheid

Het thuiswerken en -studeren vanwege de corona-epidemie, hebben de duurzaamheidscijfers van de universiteit positief beïnvloed. Dat blijkt uit het nieuwe Duurzaamheidsverslag 2020 van de Universiteit Leiden. Uit de rapportage blijkt daarnaast dat vrijwel alle doelstellingen van het Milieubeleidsplan 2016-2020 zijn gehaald.

Door de corona-epidemie was in 2020 vanaf half maart alles anders dan anders. De medewerkers en studenten werkten vooral thuis; de universitaire cafés en  restaurants waren gesloten, evenals het Sportcentrum. Dat scheelde bij de universiteit op alle fronten: in het gebruik van gas, water en elektriciteit, en bij de hoeveelheid geproduceerd afval, zo blijkt uit het Duurzaamheidsverslag.

Duurzaamheidswinst werd ook geboekt door de afname van zowel het aantal dienstreizen als het woon-werkverkeer. Bij de universiteit is de verkleining van de CO2-footprint in 2020 goed zichtbaar in de cijfers. Deze nam af met 30% ten opzichte van 2019

Doelstellingen gehaald

Het werken aan het verbeteren van processen en het doorvoeren van maatregelen om duurzaamheid te bevorderen, gingen in 2020 onverminderd door. De hoofddoelstellingen uit de Duurzaamheidsvisie waarmee de universiteit in 2016 van start ging, zijn gerealiseerd:

  • De milieu-impact van de Universiteit Leiden sluit aan bij het niveau van andere brede universiteiten;
  • De zichtbaarheid van, en participatie in het milieu- en duurzaamheidsbeleid door studenten en medewerkers is vergroot. Zo is in 2020 is ook een intern duurzaamheidsnetwerk opgezet waarvoor 150 medewerkers zich aanmeldden. Het Leiden University Green Office dat door studenten wordt bestierd, is sterk naar buiten getreden met vele projecten;
  • De CO2-footprint is door 31 van de 37 subdoelstellingen te realiseren (meer dan) gehalveerd. Dit is voor 28% gerealiseerd door de totale uitstoot daadwerkelijk te verlagen. De overige verkleining van de footprint is het gevolg van de inkoop van compensatie-certificaten.

Nieuwe duurzaamheidsvisie bijna klaar

Met de ontwikkeling van een nieuwe visie op duurzaamheid voor de universiteit voor de komende jaren tot 2030, is aan het begin 2020 een vliegende start gemaakt. Al voor de zomer is echter besloten om het nieuwe strategisch plan van de universiteit, waarvan de visie op duurzaamheid deel uitmaakt, met een jaar uit te stellen vanwege de coronapandemie. In 2021 is de draad weer opgepakt en verwacht wordt dat de nieuwe duurzaamheidsvisie na de zomer als onderdeel van het het nieuwe Strategisch Plan, wordt gepresenteerd.

Foto: © KLM

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.