Universiteit Leiden

nl en

Draagvlakmeting Doelencomplexbewoners valt negatief uit voor ontwikkeling Humanities Campus

De Universiteit Leiden heeft kennisgenomen van de uitkomst van de draagvlakmeting van woningbouwvereniging De Sleutels onder de bewoners van de 58 huurwoningen van het Doelencomplex. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de bewoners van het Doelencomplex niet bereid is om te verhuizen naar alternatieve woonlocaties in de binnenstad.

De universiteit wilde de grond van De Sleutels graag kopen om op die plek een Humanities Campus te realiseren, de nieuwbouw voor de Faculteit Geesteswetenschappen met een centraal stadsplein waar medewerkers, studenten en inwoners van Leiden elkaar kunnen ontmoeten. De universiteit heeft aan de bewoners van het Doelencomplex een ruim aanbod gedaan aan compensatiewoningen, verhuisvergoedingen en huurgewenningsbijdragen. Nu de meerderheid van de bewoners heeft aangegeven niet te willen verhuizen, heeft woningbouwcorporatie De Sleutels aan de universiteit laten weten niet aan verkoop van de grond van het Doelencomplex te willen meewerken.

Vervolgtraject

De Universiteit Leiden betreurt deze uitkomst. Voor de renovatie van Cluster Zuid en Noord, een deel van de Humanities Campus dat al is gestart, heeft de negatieve uitkomst geen gevolgen. Eind augustus zal de universiteit met de gemeente in gesprek gaan over het vervolgproces.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.