Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden sluit aan bij Verbond van Zuidwest in Den Haag

Bewoners van Den Haag Zuidwest zijn gemiddeld armer, hebben meer gezondheidsproblemen en een lager opleidingsniveau dan inwoners van andere wijken in Den Haag. Met het Verbond van Zuidwest slaan de gemeente, het Rijk, bewoners, ondernemers en professionele partijen de handen ineen om in de komende twintig jaar werk te maken van een vernieuwd Zuidwest. Ook de Universiteit Leiden is partner in het Verbond.

In Moerwijk leef je gemiddeld zeven jaar korter dan in een andere wijk van Den Haag. Een kwart van de bewoners van Zuidwest leeft in armoede en het inkomen ligt gemiddeld 8000 euro lager dan in andere wijken in Den Haag. Zo'n 45% van de peuters van Den Haag Zuidwest heeft risico op onderwijsachterstand. De werkgelegenheid in de wijk staat onder druk, en de inwoners geven de sociale cohesie in hun wijk een 4,8 als rapportcijfer. 

Twintig jaar inzetten voor Zuidwest

‘Zuidwest heeft dringend aandacht, zorg en geld nodig, zodat alle inwoners dezelfde kansen hebben als elders in Den Haag,’ aldus Martijn Balster, de wethouder Wonen, Wijken en Welzijn van de gemeente Den Haag. Daarom werd op 8 juli de intentieverklaring ‘Verbond van Zuidwest’ getekend door meer dan honderd partijen, die zich de komende 20 jaar zullen inzetten voor Zuidwest. ‘Met de ondertekening van het ‘Verbond van Zuidwest’ spreken alle partners uit elkaar niet los te laten tot Zuidwest er bovenop is.’

Betrokken bewoners centraal

Centraal in de aanpak staan talloze betrokken bewoners en vrijwilligers die zich inzetten voor de ander en voor de buurt. Zij worden actief betrokken bij de plannen van de zes verschillende allianties binnen het Verbond. En bij de ondertekening van het Verbond reikte burgemeester Jan van Zanen aan vijf bewoners van Zuidwest een Zuidwest-speldje uit, als blijk van waardering voor het werk dat zij voor de buurt verzetten.

Twee personen staan voor een vergrote afbeelding van de intentieverklaring voor het Verbond voor Zuidwest,  tijdens een feestelijk evenement  waarop partners de verklaring ondertekend hebben.
Het Verbond voor Zuidwest is door ruim 100 maatschappelijke partners ondertekend, tijdens een feestelijk evenement in Den Haag Zuidwest.

Gezondheid, vitaliteit en onderwijs

De Universiteit Leiden gaat op verschillende gebieden bijdragen aan het Verbond van Zuidwest. Zo gaat Jet Bussemaker (hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact in het bijzonder in de zorg) de alliantie van partners leiden die zich gaat richten op gezondheid en vitaliteit. Ook in de Onderwijsalliantie levert de universiteit een bijdrage. Zo heeft ons onderwijsinstituut ICLON meegewerkt aan het plan voor de Onderwijsalliantie en denkt mee over mogelijkheden om kinderen eerder en makkelijker in aanraking te laten komen met (wetenschappelijk) onderwijs. Daarbij wordt er vanuit de Campus Den Haag gewerkt aan een plan om kleuters met een taalachterstand te ondersteunen en helpt het project Student voor Educatie verschillende basisscholen om achterstanden terug te dringen die ontstaan door corona zijn ontstaan.

Universiteit draagt bij aan de stad

Erwin Muller, bestuurder van de Campus Den Haag: ‘We zijn als Universiteit Leiden niet alleen maar gevestigd in Den Haag, maar we willen ook bijdragen aan de stad en iets betekenen voor de bewoners. In Zuidwest kunnen we met onze kennis en expertise, bijvoorbeeld op het gebied van public health, grootstedelijke problematiek en onderwijs een verschil maken voor de bewoners. Ik ben trots dat we ons de komende twintig jaar gaan inzetten voor dit stadsdeel.’

Vijftien burgemeesters stuurden recent een oproep naar de Tweede Kamer en de formateurs om te investeren in kwetsbare stadswijken, waaronder dus Den Haag Zuidwest. Burgemeester Jan van Zanen en zijn collega’s pleitten in de brief voor extra middelen en mogelijkheden om de kloof met de rest van de stad te dichten, onder meer met een Nationaal Programma Zuidwest en meer mogelijkheden om te experimenteren met beleid en regelgeving. 

Meer over het Verbond van Zuidwest is te lezen op de speciale website voor de aanpak van Den Haag Zuidwest, Zuidwest op z'n best. Op de website van de gemeente Den Haag staat het persbericht over de ondertekening op 8 juli, met daarbij ook het complete visie-document waar de partners zich aan hebben verbonden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.