Universiteit Leiden

nl en

'Aanpassing belastingstelsel levert een kwart miljoen extra banen op'

In 2017 presenteerden de fiscale wetenschappers Leo Stevens en Koen Caminada bij aanvang van het kabinet-Rutte III een blauwdruk voor een nieuw belastingstelsel. Nu, vier jaar later, constateren zij dat het kabinet bitter weinig energie in fiscale innovatie heeft gestopt.

Koen Caminada

De fiscalisten blijven echter onverminderd constructief en optimistisch en hebben al een geactualiseerde versie klaar voor het aankomende kabinet. 'Onze ambitie was en is om te komen tot een eenvoudiger en neutraler stelsel waarin prioriteit wordt gegeven aan lagere tarieven op arbeidsinkomen', schrijven zij in hun analyse Update Blauwdruk voor belastinghervorming 2021.

Net als vier jaar geleden bepleitten zij ook dit jaar om de belastingdruk voorzichtig en geleidelijk te verschuiven van inkomen naar verbruik. Op dit moment loopt Nederland door de rommelige fiscale vormgeving van het belastingstelsel veel welvaart mis, schrijven de wetenschappers. 'Hoeveel is niet precies duidelijk, maar naar schatting kan aanpassing van het fiscale stelsel een kwart miljoen extra banen opleveren.'

Lees er meer over op de website van kennisplatform TaxLive.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.