Universiteit Leiden

nl en

‘We kunnen veel van elkaar leren over studentenwelzijn’

Studentenwelzijn is een enorm breed onderwerp. Studenten en wetenschappers kunnen inspiratie opdoen en kennis uitwisselen bij het online EUniWell-symposium ‘Good Practices on Student Well-Being’ op 30 september en 1 oktober. We blikken vooruit met medeorganisator Jasper Bitter: ‘Ik kijk er naar uit om te horen wat andere universiteiten doen, en waar zij goede ervaringen mee hebben.’

Waarom een symposium over studentenwelzijn in EUniWell-verband?

Jasper Bitter: ‘EUniWell is een samenwerking van zeven universiteiten, die samen de Europese universiteit voor welzijn vormen. Daarbij draait het om kennis en kunde op het gebied van welzijn te verbinden. Studentenwelzijn is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Elk van die zeven universiteiten organiseert eigen activiteiten op dit gebied, met een eigen aanpak en vanuit eigen ervaringen. Het doel van het symposium is om te leren van elkaar: wat doen jullie, wat werkt, wat niet?’

Welke thema’s en onderwerpen komen aan bod?

'Studentenwelzijn is natuurlijk een enorm breed thema: het gaat over zowel fysiek als mentaal welzijn, je kunt aan activiteiten denken, cursussen, ondersteunende diensten die een universiteit biedt. Maar ook wat studenten doen voor elkaar, docenten die het in hun onderwijs verweven en wetenschappers die er onderzoek naar doen. Al die verschillende aspecten laten we aan bod komen in het programma van presentaties, paneldiscussies en netwerkactiviteiten.’

‘Wat erg leuk is: eerder dit jaar hebben we bij alle universiteiten een oproep gedaan aan medewerkers en studenten om hun good practices te delen. Een comité van studenten heeft uit al die inzendingen een selectie gemaakt, en deze zullen worden gepresenteerd op het symposium. Daar zitten onderwerpen bij die door studentenbegeleiders en docenten zijn ingestuurd, maar ook initiatieven die studenten voor hun medestudenten hebben opgezet. En vanuit alle deelnemende universiteiten: zo presenteert een groep van onze Faculteit der Sociale Wetenschappen hun project MoodPep, een zelfhulpprogramma met coaching dat zij zelf hebben ontwikkeld voor studenten met sombere gevoelens.’

Portret van Jasper Bitter, met op de achtergrond de Sterrewacht Leiden
Jasper Bitter organiseert het EUniWell symposium over studentenwelzijn. 'Ik hoop dat veel studenten en wetenschappers zich aanmelden om kennis en ervaringen uit te wisselen.'

Naar welke onderdelen van het programma kijk je zelf het meest uit?

‘Wat ik heel interessant vind, is het wetenschappelijke deel van het programma. Er zijn best wat universiteiten die data hebben verzameld over hun studenten en over de projecten voor studentenwelzijn die ze organiseerden. Daarmee kun je dus meten of je aanpak effectief is. Ik ben benieuwd of zij daaruit kunnen concluderen of iets wel of niet werkt.’

‘En ik hoop natuurlijk ook inspiratie op te doen voor ons eigen aanbod. Bijvoorbeeld een cursus bij een andere universiteit die wij in Leiden nog niet hebben, of een bepaalde dienst die anderen aanbieden. Wij doen in Leiden al veel aan student support, maar er kan altijd meer, dingen kunnen anders of slimmer.’

Wat is jouw rol in de organisatie? En hoe gaat het met de voorbereidingen?

‘Mijn team en ik hebben de aanvraag geschreven om bij EUniWell subsidie te krijgen om dit symposium te organiseren. Nu hebben we een organiserende groep, waarin de Universiteit Leiden en Semmelweis University het voortouw hebben, en ik ben de projectleider. Zo onderhoud ik het contact met de partneruniversiteiten, zorg ik dat het inhoudelijk programma aansluit bij het doel van het symposium, en zorg ik samen met mijn team van student-assistenten voor alle praktische zaken zoals de promotie, logistieke organisatie, sprekers en deelnemers informeren etc. Dat loopt tot nu toe erg goed – zeker de studenten zijn een grote hulp. En we hebben een mooi online platform met een bijbehorende app voor het symposium gevonden, wat interactie tussen de deelnemers goed faciliteert en ook stimuleert.’

Tekst gaat verder onder video

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Waarom ben jij zo betrokken bij dit thema?

‘Ik werk als beleidsmedewerker bij Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) op het gebied van Student Support Services. Studentenwelzijn is daar natuurlijk de kern van, dus ik ben dagelijks bezig met het thema. In navolging van het rapport over Studentenwelzijn hebben we bij de universiteit een hele integrale aanpak opgezet. Zelf ben ik ooit bij SOZ gaan werken omdat ik zag dat er nog wel wat verbeterd kon worden op het gebied van studentondersteuning, en daar wilde ik een actieve rol in gaan spelen. Ik vind het erg motiverend om bezig te zijn met de vraag wat er beter kan – en dat dan ook daadwerkelijk te verbeteren.’

Tot slot: waarom moeten onze studenten en medewerkers het symposium op 30 september en 1 oktober gaan volgen?

‘Studentenwelzijn is een enorm actueel thema binnen de universitaire wereld, en dit symposium is een uitgelezen kans om eens te kijken hoe andere universiteiten het doen op dit gebied. Je hoeft niet per se vanuit je werk of studie met het onderwerp bezig te zijn, iedereen met interesse is welkom. Het doel is om elkaar te inspireren, kennis te delen en wie weet nieuwe netwerken op te bouwen waarmee we samen aan studentenwelzijn kunnen werken.’

Tekst & foto's: Marieke Epping

EUniWell Symposium ‘Good Practices on Student Well-Being’ – 30 september en 1 oktober

In dit tweedaags online symposium komen studenten, medewerkers en onderzoekers online samen om kennis en ervaringen op het gebied van studentenwelzijn uit te wisselen. Met inspirerende presentaties en paneldiscussies over de verantwoordelijkheid die universiteiten hebben voor het welzijn van hun studenten. De thema's die aan bod komen zijn: welzijn als onderdeel van het curriculum; wetenschappelijk onderzoek naar welzijn; een student-studentbenadering bij ondersteuning en hulpmiddelen en bronnen voor ondersteunend personeel. Het is ook mogelijk om slechts één van de twee dagen deel te nemen.

Meer informatie en aanmelden 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.