Universiteit Leiden

nl en

Even bellen over de nieuwe cao

Sinds het onderhandelaarsakkoord van de nieuwe cao zijn alweer bijna twee maanden verstreken. Ook de werkgevers en vakbonden hebben getekend. Maar nog niet alle vragen die leven zijn beantwoord. We zijn benieuwd naar de laatste stand van zaken en bellen met onze directeur HRM Heleen Cocu.

Heleen, het onderhandelaarsakkoord is omgezet naar een definitief cao-akkoord. Het is nu wachten op de definitieve tekst. Waarom al deze stappen?

Na het zetten van de handtekeningen lijkt het alsof we er zijn, maar dan begint deze grote klus. De redactiecommissie die is ingesteld door de cao-partijen begint met schrijven, werkt het principeakkoord in detail uit en stemt de teksten af met alle betrokken partijen. Wanneer de cao-tekst definitief is vastgesteld, kunnen we de impact voor individuele medewerkers in kaart brengen en alle vragen beantwoorden. Dit proces duurt helaas lang, maar elke situatie is anders. Het is ons streven om alles heel nauwkeurig en in goede afstemming te laten verlopen. 

Kunnen jullie nu dan slechts afwachten? 

Nee, we zijn al hard bezig met het voorbereiden van de uitvoering. De HRM-adviseurs brengen in kaart wie welk type contract heeft en wanneer medewerkers in dienst zijn gekomen. Dan kunnen we snel schakelen, zodra de cao-tekst klaar is. Wij nemen proactief contact op met de medewerkers voor wie het arbeidsrechtelijke consequenties heeft. Ook kunnen we een deel van het akkoord al uitvoeren. Bijvoorbeeld het verwerken van de  nieuwe salaristabel en het uitbetalen van de eenmalige uitkering  in september. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een dagvergoeding voor thuiswerken, een internetvergoeding en reisvergoeding. Ons team onderzoekt hoe we hier invulling aan kunnen geven, met als uitgangspunt dat het eerlijk is in de uitvoering en het administratief simpel is. Dat leggen wij vervolgens voor aan ons Lokaal Overleg.

Hoe is zo’n cao-proces eigenlijk voor een afdeling HRM? 

HRM wordt pas geïnformeerd als het akkoord bereikt is. Wij zitten niet aan tafel. Wel stellen we vragen en geven signalen door. Sinds de bekendmaking van het onderhandelaarsakkoord verzamelen we vragen van medewerkers die wij niet kunnen beantwoorden en spelen deze – net als andere universiteiten - door naar de VSNU. Zij nemen het mee als input voor het schrijfproces dat nu plaatsvindt. Qua timing is het administratief extra belastend dat de verwerking tijdens de zomervakantie plaatsvindt. Weet dat wij enorm ons best doen om alles op tijd en correct door te voeren, ook straks als de definitieve tekst gereed is. Als er onduidelijkheden zijn, neem het dan door met je leidinggevende. Blijf er niet mee rondlopen. Mochten jullie er niet uitkomen, dan zijn wij uiteraard ook beschikbaar.

Heb je nog een tip voor collega’s? 

De cyclus van gesprekken met je leidinggevende wordt nog belangrijker in het kader van de vaste contracten. Neem ook zelf verantwoordelijkheid en initiatief, maak afspraken over de verwachtingen en vraag feedback. Naast de cao, werkenwe als organisatie ook aan het strategisch plan, waarin thema’s als sociale veiligheid, erkennen en waarderen, werkdruk en leiderschap een rode draad vormen. We streven naar balans tussen goed werkgeverschap, kwaliteit van onderzoek en onderwijs, een gezonde bedrijfsvoering en bijvoorbeeld ook de cao waar we ons aan moeten houden. Laten we ons daarbij van bewust zijn dat we allemaal een rol spelen in het creëren van een positief en inclusief werkklimaat. Maak je je ergens zorgen over of heb je het gevoel dat iets beter kan? Bespreek dit dan met je leidinggevende of andere collega’s. Deel je ideeën. Wees oplossings- en toekomstgericht en ga vanuit gelijkwaardigheid het gesprek aan over hoe we met zijn allen een mooie universiteit kunnen maken.
 

Er gebeurt veel binnen Universiteit Leiden. De websites worden dagelijks gevuld met nieuws. In de rubriek ‘Even bellen over’ vragen we een medewerker van de universiteit meer te vertellen over een relevant en actueel onderwerp dat speelt binnen de universiteit. De antwoorden geven je meer inzicht in de feiten, maar geven je vooral meer persoonlijke achtergrondinformatie. Wat was leuk of frustrerend? Wat was opmerkelijk? Wat viel mee, wat viel tegen? Je leest het in ‘Even bellen over’. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.