Universiteit Leiden

nl en

Assessor Julie Külsen: 'Ik wil een herkenbaar aanspreekpunt zijn voor studenten'

Dit collegejaar is Julie Külsen de assessor (het student-lid in het faculteitsbestuur) op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Wie is Julie en wat doet een assessor zoal? En wat kan ze betekenen voor studenten? Tijd voor een kennismaking!

Julie Külsen

Hoi Julie! Wie ben je?

'Hallo allemaal, mijn naam is Julie Külsen (22). In 2017 ben ik begonnen met de studie IRO (Political Science: Internationaal Relations and Organisations) aan de Universiteit Leiden. Een ontzettend interessante studie, maar ik merkte toch dat ik ook de uitkomsten van politieke beslissingen, ofwel het recht en de uitwerking daarvan, ook wilde bestuderen. Het volgen van een deeltijdbachelor Rechtsgeleerdheid ernaast leek mij daarom de perfecte combinatie. Inmiddels ben ik een Bachelor diploma Politicologie en 160 studiepunten Rechtsgeleerdheid verder. Naast mijn studie ben ik actief bij een studentenvereniging, een tennisvereniging en in de universitaire medezeggenschap.'

Dit collegejaar ben jij de assessor. Wat doet een assessor zoal?

'Een assessor zit in het faculteitsbestuur en vertegenwoordigt daar de belangen van studenten. Het bestuur bepaalt welke koers de faculteit gaat varen en ik zit erbij om in de gaten te houden wat dat betekent voor de studenten en om een studentenperspectief te bieden binnen het bestuurlijk proces. Als student kijk je toch anders naar bepaalde zaken dan een bestuurder of een medewerker. Ik raadpleeg daarom ook studenten en vraag hen wat zij vinden van bepaalde ideeën. Ik heb nauw contact met de verschillende studieverenigingen en studenten op de faculteit. Daarnaast zorg ik ervoor dat er goed naar studenten gecommuniceerd wat voor besluiten er zijn genomen en wat voor impact dit zal hebben op hun studie en studentenleven.'

Wat kun jij concreet betekenen voor studenten?

'Als assessor ben ik bekend met de organisatie van de faculteit. Studenten kunnen mij bereiken met vragen of opmerkingen en ik kan ervoor zorgen dat deze bij de juiste personen terecht komen. Als je bijvoorbeeld een goed idee hebt voor het verbeteren van bepaalde faciliteiten op de faculteit, of als je een project wil starten met medestudenten, kan je bij mij aankloppen en dan kijken we samen naar wat er mogelijk is.'

'Ik probeer er als assessor voor te zorgen dat aan iedere student wordt gedacht.'

Afgelopen 1,5 jaar was vanwege corona niet de makkelijkste tijd voor studenten. Hoe heb jij je daar doorheen geslagen? En wat neem je daarvan mee in je functie van assessor?

'Tot voor kort woonde ik in een groot studentenhuis met 18 andere studenten. Hierdoor had ik ondanks de pandemie toch de mogelijkheid om te genieten van sociale contacten. Deze woonsituatie bracht ook uitdagingen met zich mee. Studeren is best lastig met zoveel mensen om je heen, zeker als je een slechte wifi-verbinding hebt die je met zoveel mensen moet delen. Ik heb dan ook vaak tijdsloten gereserveerd in de UB en op het KOG om goed te kunnen studeren. Ook heb ik gezien dat de pandemie op elk van mijn huisgenoten een ander effect heeft gehad. Iedere student beleeft een crisis als deze op een totaal andere manier. Ik zal in mijn functie als assessor dan ook proberen ervoor te zorgen dat er aan iedere student wordt gedacht. Ik ben ontzettend blij dat we nu weer fysiek (werkgroep)onderwijs kunnen volgen, want ik heb de discussie en interactie tijdens het onderwijs erg gemist. Ik kijk ernaar uit om mijn medestudenten te vragen hoe zij het afgelopen 1,5 jaar hebben ervaren en ook hun inzichten mee te nemen tijdens bestuursvergaderingen.'

Hoe kijk jij vooruit op het komend studiejaar? Wat wordt voor studenten nu echt belangrijk?

'Ik denk dat we door de pandemie allemaal hebben ervaren hoe fijn het is om in persoon met elkaar in discussie te kunnen gaan over de stof. Ik denk dat we daarom ook moeten kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Ik denk dat studenten een goede balans tussen fysiek en online onderwijs en tentaminering erg belangrijk vinden. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat alles wat er wordt besloten binnen de faculteit duidelijk en tijdig naar studenten wordt gecommuniceerd. Ook merk ik dat er bij studenten een groeiende behoefte is om zich in te zetten voor het thema duurzaamheid. Ik denk dat het goed zou zijn als we als faculteit duidelijk zichtbaar maken dat we veel waarde hechten aan een duurzame universiteit en ook kenbaar maken wat we allemaal doen en gaan doen in het kader van dit thema.'

Hoe kunnen studenten jou bereiken?

'Iedere woensdag is er een spreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur in kamer B4.32, op de vierde etage van het Kamerlingh Onnes Gebouw. Dan kan iedereen binnen komen lopen. Daarnaast ben ik per mail (assessor@law.leidenuniv.nl) en telefonisch (071- 5277621) bereikbaar. Als je specifieke zaken hebt die je wil bespreken, kan je ook een afspraak met me maken door me een mailtje te sturen.'

Heb je verder nog iets dat we moeten weten?

'Ik hoop een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor de studenten op de faculteit. Voel je daarom vrij om me aan te spreken in de wandelgangen of naar me toe te komen tijdens mijn inloopspreekuur. De functie van assessor is ontzettend uitdagend en interessant omdat je veel leert over de universiteit als organisatie. Mocht je meer willen weten over de universiteit of de gang van zaken op onze faculteit, neem vooral contact met me op, dan drinken we samen een kopje koffie.'

Contact


Julie Külsen
assessor@law.leidenuniv.nl
071-527 7621

Spreekuur: woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur
Kamer B4.32

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.