Universiteit Leiden

nl en

Alternatieve Humanities Campus bouwen in Leidse binnenstad

De Universiteit Leiden en de gemeente Leiden willen een nieuw plan gaan maken om een alternatieve Humanities Campus in de binnenstad te realiseren. Daarmee komt er geen onteigeningsprocedure voor het woningbouwcomplex De Doelen ten behoeve van de bouw van de nieuwe Humanities Campus voor de Faculteit Geesteswetenschappen van de universiteit. De voorgenomen sloop van de 58 sociale huurwoningen (het Doelencomplex) is hiermee van de baan.

Vernieuwing en modernisering 

Met de nieuwe Humanities Campus, nauw verbonden met de Universiteitsbibliotheek en de belangrijke collecties aan de Witte Singel, wil de universiteit de komende jaren de kwaliteit van onderwijs en onderzoek garanderen voor haar studenten en medewerkers. Met de noodzakelijke vernieuwing en modernisering van de gebouwen en voorzieningen voor medewerkers en studenten van de faculteit Geesteswetenschappen bouwt de universiteit aan haar toekomst. De nieuwe Humanities Campus moet in 2029 gereed zijn. Een centraal stadsplein waar medewerkers, studenten en inwoners van Leiden elkaar kunnen ontmoeten, de verfraaiing van de binnenstad en de voltooiing van de Singelparkroute maken deel uit van het plan.

Goed aanbod

De universiteit wilde de grond van woningbouwcorporatie de Sleutels graag via een minnelijke weg kopen voor de nieuwbouw van de Faculteit Geesteswetenschappen. De afgelopen jaren hebben twee opeenvolgende gemeenteraden zich in raadsbesluiten uitgesproken vóór dit plan, met als kader onder meer een goede oplossing voor de huidige bewoners. De universiteit en de gemeente hebben met de Sleutels aan de bewoners van het Doelencomplex een goed aanbod gedaan aan compensatiewoningen, aantrekkelijke verhuisvergoedingen en huurgewenningsbijdragen. 

Weerstand

De weerstand tegen het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe Humanities Campus van bewoners en woningbouwcorporatie de Sleutels is echter te groot gebleken. Een aanzienlijk deel van de bewoners van het complex heeft deze zomer na een draagvlakmeting definitief aangegeven niet te willen verhuizen. De Sleutels besloten hierop uit het partnerschap met gemeente en universiteit te stappen. Daarmee vallen de locaties Kaiserstraat, Paviusstraat, Waardgracht en Stadsbouwhuislocatie af als compensatielocatie  voor het Doelencomplex, aldus de gemeente. 

Veranderingen door corona

Daarnaast hebben veranderingen door corona (thuiswerken/hybride werken) invloed op de wensen voor de nieuwe binnenstadscampus van de Faculteit Geesteswetenschappen. Op basis van deze twee ontwikkelingen is onteigening van het woonblok niet wenselijk, zo heeft het college van bestuur van de universiteit aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente laten weten. Dat betekent dat de huidige bestemmingsplanprocedure wordt stopgezet.

Alternatieve campus

De universiteit zal nu in nauw overleg met de faculteit en met de gemeente Leiden plannen voor een alternatieve Humanities Campus uitwerken met een centraal stadsplein voor ontmoeting. Een participatietraject met omwonenden en belanghebbenden zal worden gevoerd zoals gebruikelijk is binnen een gebiedsontwikkeling.

Prettige studie-, werk- en leefomgeving

Het Lipsiusgebouw zal ook in een aangepast plan plaats maken voor nieuwbouw.
In de planvorming voor een duurzame Humanities Campus zijn de moderne faciliteiten en een prettige studie- en werkomgeving, evenals de verfraaiing van de binnenstad en aansluiting op de Singelparkroute opnieuw de uitgangspunten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.