Universiteit Leiden

nl en

Even bellen over: de Leiden Research Support Conference

Ondersteuning voor onderzoeksprojecten. Wat komt daar allemaal bij kijken? En wat moeten we doen om de ondersteuning voor onderzoekers binnen de universiteit te versterken? We spraken met Maribel Adame Valero, beleidsmedewerker onderzoek en coördinator externe samenwerking van het instituut voor Biologie en lid van de klankbordgroep van Leiden Research Support (LRS). Ze is één van de organisatoren van de Leiden Research Support Conference, die gehouden wordt van 27-29 september.

Maribel Adame Valero

Waarom een congres over onderzoeksondersteuning en wat is jouw rol?

“De Research support conferentie is bedoeld om alle verschillende experts van de Universiteit Leiden die werken aan onderzoeksondersteuning bij elkaar te brengen, om de netwerken te versterken en om van elkaar te leren. Ik ben panellid bij de openingssessie, samen met Rector magnificus Hester Bijl, LRS-stuurgroep voorzitter en decaan Geesteswetenschappen Mark Rutgers en Eiko Fried, universitair docent bij de sectie Klinische Psychologie. Onderwerp van de discussie is hoe de nationale en internationale context het werk van de onderzoekers en de onderzoeksondersteuners beïnvloeden.

“Het programma voor de conferentie is tot stand gekomen tijdens verschillende Leiden Research Support-netwerkcafés, waar collega's gebrainstormd hebben over onderwerpen die ze graag aan de orde wilden laten komen tijdens het congres. Je kunt interactieve workshops volgen over onder andere subsidieadvies, privacy en projectbeheer. Met Felix Wittleben organiseer ik op woensdag 29 september de sessie Research support as a profession: create your own career.”

Deelnemen aan de conferentie? Schrijf je in voor 23 september!

Meer informatie

Kun je iets vertellen over het programma Leiden Research Support?

“Het financieringslandschap is erg veranderd de afgelopen jaren. Het wordt voor wetenschappers steeds moeilijker om financiering te krijgen voor hun onderzoek. Niet alleen is de concurrentie groot, ook stellen organisaties als NWO zwaardere eisen aan de aanvraag: zo moet je naast de eigenlijke onderzoeksopzet onder andere ook een datamanagement-plan aanleveren, en moeten de projectbegroting en het projectmanagement op orde zijn. Ook de eisen en spelregels van wetgever en toezichthouder worden strenger en complexer. Wetenschappers zijn heel goed in hun eigen vak, maar hebben vaak voor dit soort zaken geen tijd of ze weten er te weinig van. Daarom is expertise en ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld datamanagement, privacy, financiering en projectmanagement heel belangrijk. Er is veel kennis in de organisatie, maar niet elke faculteit kan dezelfde mate van ondersteuning bieden.”

“Het programma Leiden Research Support heeft als doel individuele onderzoekers én onderzoeksgroepen optimaal te ondersteunen bij het aanvragen, het beheren en het verantwoorden van extern gefinancierde onderzoeksprojecten.  
Daarnaast willen we ondersteuners met verschillende expertises meer laten samenwerken, niet alleen binnen hun eigen faculteit, maar ook daarbuiten. We streven naar een ‘no wrong door policy’: weet degene bij wie je aanklopt voor een vraag, het antwoord niet, dan kan hij/zij je doorverwijzen naar iemand die het wél weet.”

Wat is je tip voor onderzoekers?

“Zorg dat je weet welke ondersteuning beschikbaar is op jouw instituut of faculteit. We helpen je graag"

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.