Universiteit Leiden

nl en

Robine de Lange-Tegelaar nieuw lid Raad van Toezicht

Mr. R.G. (Robine) de Lange-Tegelaar is door demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden.

De Lange-Tegelaar is benoemd met ingang van 1 september 2021 voor een periode van vier jaar. Zij volgt dr. E.A.A.M. (Liesbeth) van Welie op die de functie vanaf 1 juli 2013 tot 1 juli 2021 bekleedde.

Bestuurlijke ervaring

Robine de Lange-Tegelaar heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als president van de rechtbank Rotterdam. Zij zal 1 januari 2022 de overstap maken als gerechtspresident van de rechtbank Den Haag. Robine bekleedt diverse docentschappen bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging en is sinds vier jaar voorzitter van de Raad van Opdrachtgevers. De juridische praktijk vormt tezamen met het onderwijs de rode draad in de loopbaan van mr. De Lange-Tegelaar.

Resultaatgerichte verbinder

De Universiteitsraad en de voorzitter van de Raad van Toezicht, Ab van der Touw, zijn ingenomen met de benoeming van De Lange-Tegelaar: ‘Zij heeft zich in haar werkzame leven bewezen als resultaatgerichte verbinder en toonde zich tijdens de gesprekken een goed luisteraar met een hart voor medezeggenschap.’

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden houdt toezicht op het bestuur van de universiteit en staat het College van Bestuur met raad en advies bij.

Leden vanaf 1 september 2021:

  • Drs. A.F. van der Touw – voorzitter
  • C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
  • Prof. dr. E.W. Meijer
  • Mr. R.G. de Lange-Tegelaar
  • O. Zoutendijk MIM BSc
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.