Universiteit Leiden

nl en

CO2-voetafdruk in 2020 aanzienlijk lager door coronacrisis

Ieder jaar wordt er door de universiteit een CO2-voetafdruk opgesteld. Dit is een visuele weergave van de milieu-impact van de Universiteit Leiden. Ook voor het afgelopen jaar (2020) is er weer een CO2-voetafdruk gemaakt, met daarin een opvallende trendbreuk qua energieverbruik, mobiliteit en afval.

Resultaten

In het jaar 2020 blijkt onder meer dat de CO2-uitstoot (bruto) het afgelopen jaar is afgenomen, ondanks de toenemende studentenpopulatie. Dit komt echter niet als een verrassing, want de coronacrisis had duidelijk impact. De reductie is voor een groot deel ingegeven door een afname van het totale elektriciteitsgebruik, het zakelijk vliegverkeer en het woon-werkverkeer. Naar verwachting zal in de loop van 2021 en 2022 de CO2-uitstoot weer oplopen. 

Compensatie

De universiteit koopt groene stroom in van Hollandse wind  en zogeheten Vrijwillige Emissie Rechten (VER’s) voor de compensatie van aardgasgebruik en vliegreizen. Men spreekt dan ook wel van een netto CO2 nul-uitstoot. Het compenseren van deze CO2 is een tijdelijk maatregel en zorgt niet voor een langetermijnoplossingen. Er ligt dan ook voor de universiteit nog een flinke opgave in het verschiet voordat ze zichzelf klimaatneutraal mag noemen in overeenstemming met de klimaatafspraken van Parijs.

Doelstelling

Het is de ambitie van de universiteit om de CO2-uitstoot in twee stappen te reduceren: 65% reductie in 2030 en vervolgens naar 95% reductie in 2050 (ten opzichte van referentiejaar 1990). Hierdoor mag de universiteit uiteindelijk nog maar 70 kWh per vierkante meter gebruiken en moet ze volledig aardgasvrij zijn.  

Toekomstplannen

Hoewel de universiteit haar impact op het milieu sinds 1990 al aanzienlijk heeft gereduceerd en het resterende deel compenseert betekent dit niet daarmee de universiteit klaar is. Zo zou de universiteit nog steeds de energie van zeven extra windmolens nodig moeten hebben om al de gebruikte elektriciteit op te wekken. Omdat windmolens in de binnenstad van Leiden natuurlijk geen optie zijn zet de universiteit grootschalig in op zonnepanelen. Wist je bijvoorbeeld dat op het collegezalengebouw Gorlaeus het grootste zonnedak van Leiden ligt en dat de komende jaren het aantal zonnepanelen flink wordt uitgebreid? Zo gaat de universiteit in de toekomst meer dan 2 miljoen kWh opwekken wat gelijk staat aan het jaarverbruik van bijna 600 huishoudens. 

Er wordt ook hard gewerkt aan het uitfaseren van gasgebruik om daarmee de directe CO2-uitstoot van de universiteit te verminderen. Zo wordt de warmte-koudeopslag (WKO) op het Leiden Bio Science Park de komende jaren uitgebreid en wordt er een volledig nieuw systeem gerealiseerd op de vernieuwde Humanities Campus. Met WKO kunnen restwarmte uit de zomer en restkoude uit de winter worden opgeslagen in de bodem. De opgeslagen winterkoude gebruiken we voor gebouwkoeling in de zomer en met de opgeslagen zomerse warmte verwarmen we de gebouwen in de wintermaanden.  

Wat kun je zelf doen?

Universiteit Leiden heeft een routekaart geschreven hoe zij met alle huisvesting aan het klimaatakkoord wil voldoen. Dus 95% CO2-reductie realiseren in het verwarmen, koelen, ventileren en verlichten van alle gebouwen voor 2050. Dat is een enorme opgave. Huisvesting bedraagt echter ‘slechts’ 40% van de totale CO2-uitstoot van de universiteit. Er is dus meer nodig om klimaatneutraal te worden. Dat vraagt dat faculteiten/afdelingen ook hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld slim om te gaan met ruimtegebruik. 

Ook bij studenten en medewerker ligt er een rol. Door bewuster te reizen buiten de spits of op de (elektrische) fiets in plaats van de auto kan er een aanzienlijke CO2-reductie worden bereikt. Ook bewust zijn welke spullen je koopt en met welke materialen deze zijn gemaakt en verpakt is belangrijk. Zo scheelt het bijvoorbeeld een heleboel energie als de materialen na gebruik ook weer kunnen worden gerecycled wanneer deze goed worden gescheiden. In alle universiteitsgebouwen staan er daarom afvalbakken waarin dit al in hoge mate gebeurt. Het voorkomen van afval levert natuurlijk de grootste bijdrage, zo zijn er in alle gebouwen watertappunten van ‘Join the Pipe’ geplaatst om het gebruik van wegwerpflesjes te reduceren. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.