Universiteit Leiden

nl en

Even bellen over het Scholars Programma van Europaeum

Op 28 oktober 2021 is er een online informatiesessie over het tweejarige Scholars Programme van Europaeum. Dit netwerk brengt jonge onderzoekers en leiders samen om te discussiëren over ontwikkelingen in Europa en de Europese identiteit te versterken. Klinkt dit interessant? Wil je meer weten over dit programma? We vroegen het Lukas Spielberger, promovendus aan het Instituut Politieke Wetenschap, en deelnemer. Hij vertelt je er graag meer over. Hij volgde het programma en vond het een fantastische kans, het heeft hem veel persoonlijke groei gebracht.

Allereerst, Lukas, wie ben je en waar gaat jouw onderzoek over?

‘Ik nader het einde van het derde jaar van mijn promotieonderzoek. Dit betekent dat ik mijn proefschrift ga schrijven. Mijn promotieonderzoek gaat over internationale samenwerking tussen centrale banken. Ik kijk in het bijzonder naar de financiële crisis in Europa in 2008/2009. Ik ben gefascineerd door wat drijfveren zijn van ‘technocratische’ beleidsmakers om samen te werken aan internationale economische problemen. Naast mijn professionele interesses in Europese politiek en macro-economie, lees en sport ik graag. Vorige week liep ik nog 10 kilometer bij de Leiden Marathon.’

Wat heb je gedaan en geleerd tijdens het Scholars Programme?

‘Tijdens het programma heb ik veel praktische vaardigheden opgedaan, zoals het schrijven van een professioneel beleidsvoorstel, maar het gaf me ook de kans om meer over mezelf te leren en om in een team aan een gezamenlijk project te werken.

Het Scholars Programme bestaat enerzijds uit projectwerk en anderzijds uit seminars/modules van een week. Voor het groepswerk kregen we heel weinig instructies en hadden we veel vrijheid. We moesten een beleidsvoorstel maken voor iets dat in Europa zou moeten gebeuren. Aangezien iedereen zijn eigen ideeën had, besteedde onze groep meer dan de helft van onze tijd aan het bereiken van overeenstemming over waar we in de eerste plaats aan wilden werken. Maar toen dat eenmaal geregeld was, gingen we uiteen in subgroepen en stoomden we door. Onze groep was zo enthousiast om door te gaan dat we zelfs podcasts hebben opgenomen om onze aanbevelingen te presenteren.

De modules bestonden zowel uit paneldiscussies met bekende gastsprekers als praktische trainingssessies. Hoewel die modules online moesten, heb ik veel gehad aan het luisteren naar die discussies en heb ik geprofiteerd van een zeer nuttige trainingssessie over geïnterviewd worden, deze werd gegeven door twee voormalige BBC-journalisten.‘

Waar ging het project, na een lange discussie, uiteindelijk over?

‘Ik werkte in een groep met zeven andere promovendi uit heel Europa en we stelden onszelf de vraag hoe we digitale technologieën konden inzetten om de democratische participatie van jongeren te versterken. In de loop van ons project interviewden we deskundigen op het gebied van digitale democratie en lokale beleidsmakers (onder meer van de gemeente Leiden), en hielden we een enquête onder jongeren in drie Europese steden.’

Lukas (tweede van links) en zijn projectgroep
Lukas (tweede van links) en zijn projectgroep

En uiteindelijk heb je begin oktober het project gepresenteerd tijdens de conferentie 'Crisis als kans voor Europa'?

‘De conferentie in Toledo was ook de laatste module van het Europaeum Scholars Programme en de eerste gelegenheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Nadat we 1,5 jaar online hadden samengewerkt. Elke projectgroep had de tijd om hun beleidsvoorstellen te presenteren en feedback van deskundigen te verzamelen. Uiteindelijk wonnen we de prijs voor het beste project mede door onze reeks beleidsaanbevelingen. Waardoor we verder kunnen gaan met onze plannen om onze bevindingen te publiceren en te verspreiden. Een geweldige erkenning voor ons werk!’

Gefeliciteerd! En wat is, naast het winnen van deze prijs met het team, je belangrijkste les van het Scholars Programme?

‘Voor mij waren de inzichten in groepswerkdynamiek het meest diepgaand. Natuurlijk volgt geen enkel project waar je met een groep aan werkt een rechte lijn van het bepalen van een opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek en het opschrijven van het resultaat. Maar in onze situatie, waarin alle samenwerking via Zoom verliep en we elkaar nog nooit persoonlijk hadden ontmoet, zou je verwachten dat het bijzonder moeilijk zou zijn om zo'n project in elkaar te zetten. En zeker, er waren ups en downs in het proces. Maar we hielden een samenwerkende en ondersteunende groepsdynamiek in stand en leerden ons na verloop van tijd aan te passen aan de technologische beperkingen. Nadat we er ongeveer een half jaar over hadden gedaan om te beslissen wat we wilden doen (waarbij we verschillende doodlopende wegen waren ingeslagen), nam de eigenlijke uitvoering van het onderzoek niet meer dan twee maanden in beslag.

Ons eindrapport van 5000 woorden was bijna volledig geschreven en geformatteerd in vijf dagen tijdens de laatste online module. Iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden en een prachtig resultaat van online samenwerking. Dit collectieve leerproces dat resulteerde in een hoge mate van vertrouwen, een gevoel van een gemeenschappelijk doel en een productieve groepsdynamiek verbaast me achteraf. Onze groep heeft zelfs een tweede podcast opgenomen waarin we hierop terugblikken.’

Misschien zijn er kandidaten die twijfelen. Waarom denk je dat ze zich zouden moeten aanmelden?

Ik heb ervaren dat het Europeaum Scholars Programme een fantastische kans is om persoonlijk te groeien. Je hebt de trainingen en de uitwisseling met beleidsmakers waarbij je leert wat er nodig is om wetenschappelijke inzichten om te zetten in beleidsvoorstellen. Dit haalt je uit een omgeving die vooral gericht is op de theorie. Als promovendi ben je daar natuurlijk vaak op gericht. Je ziet dat het overtuigen van echte beleidsmakers om een beleid uit te voeren andere vaardigheden vereist. Ook de energie en gedrevenheid die alle academici tijdens het projectwerk en de modules meebrengen, is op zich al stimulerend. Je ontmoet zo veel slimme mensen met geweldige ideeën om Europa te veranderen!

Maar uiteindelijk is het aan jou wat je leert en hoe je de kansen die het Scholars Programme biedt, voor jezelf vertaalt. Je leert hoe je een volledig onderzoeksproject samen tot stand kunt brengen tot het formuleren van aanbevelingen. Je leert hoe je past in een groep waarin iedereen zijn eigen achtergrond en vaardigheden meebrengt en hoe je het beste kunt bijdragen. En je denkt na over veel verschillende kwesties waarmee Europa op dit moment wordt geconfronteerd en leert je eigen gedachten over deze kwesties te formuleren. Van al deze dingen profiteer je niet alleen ten behoeve van het project, maar ook als professional en als persoon.’

Online voorlichtingsbijeenkomst

Kom naar de informatiesessie voor promovendi van onze universiteit op 28 oktober of één van de andere open sessies in november. Deadline om aan te melden voor het Scholars Programme is 3 december 2021.

Meer informatie en aanmelden

Er gebeurt veel binnen Universiteit Leiden. De websites worden dagelijks gevuld met nieuws. In de rubriek ‘Even bellen over’ vragen we een medewerker van de universiteit meer te vertellen over een relevant en actueel onderwerp dat speelt binnen de universiteit. De antwoorden geven je meer inzicht in de feiten, maar geven je vooral meer persoonlijke achtergrondinformatie. Wat was leuk of frustrerend? Wat was opmerkelijk? Wat viel mee, wat viel tegen? Je leest het in ‘Even bellen over’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.