Universiteit Leiden

nl en

Even bellen over: één jaar EUniwell en wat het jou kan bieden

Binnenkort bestaat de European University for Well-Being (EUniWell), een alliantie van 7 Europese universiteiten waaronder Universiteit Leiden, alweer één jaar! Dat wordt gevierd met het online event FestiWell. Reden genoeg om even te bellen met Melissa Koops, Adviseur en Coördinator International Affairs Unit bij SAZ en vanaf het allereerste begin betrokken bij het initiatief.

Melissa, EUniWell bestaat 1 jaar, gefeliciteerd! Waar ben je het meest trots op?

‘Ik ben erg trots op de grote betrokkenheid en inzet van heel veel mensen en wat we in korte tijd vanuit het niets samen hebben bereikt. Al voordat we van start gingen kwamen in korte tijd vierhonderd medewerkers en studenten van onze instellingen samen om vol enthousiasme aan de slag te gaan. En met succes: in een jaar tijd zijn twee aanvragen bij de Europese Commissie gehonoreerd, waarmee zij het initiatief met in totaal zeven miljoen euro steunen. De governance structuur staat en er zijn meer dan dertig werkgroepen actief bezig met de well-being thema’s. Van onderzoek gerelateerd aan de sustainable development goals van de VN tot Studentenwelzijn en van curriculumontwikkeling tot carrièremogelijkheden voor jonge onderzoekers.’

En dat in een jaar dat gekenmerkt werd door Corona…

‘Ja, alles is in volle vaart doorgegaan, zelfs extra doorontwikkeld. Ondanks de hoge werkdruk en de uitdagingen door onder andere thuiswerken. Gelukkig maar, want het thema welzijn was zowel tijdens de pandemie, alsook nu, relevanter dan ooit. Dat kwam ook mooi naar voren in de Opening Academisch Jaar van Universiteit Leiden.’

Hoe voel jij je persoonlijk verbonden met het thema en de doelstellingen van EUniWell?

‘De SDG-thema’s waar EUniWell zich aan verbonden heeft, zoals Individual and Social Well-being (gelinkt aan SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions), zijn belangrijker dan ooit. Uitdagingen zoals sociale ongelijkheid, waarbij kwetsbaren in de samenleving in het afgelopen jaar nog kwetsbaarder zijn geworden, raken me. Het maakt het nog belangrijker om iedereen een goede basis mee te geven, onder andere door onderwijs. Door onze initiatieven op het gebied van Teacher Education (gelinkt aan SDG 4, Quality Education) dragen we hieraan bij. Maar EUniWell gaat verder: we dragen niet alleen met wetenschappelijk onderzoek bij aan de maatschappij, maar vertalen de initiatieven ook naar hoe we het voor onszelf beter kunnen maken. Het persoonlijke welzijn, de work-life balance: dit is voor iedere medewerker en iedere student van belang. Ook de organisatiecultuur speelt hierin een grote rol. Doordat iedere universiteit in de alliantie een eigen bijdrage levert vanuit de eigen expertise, vullen we elkaar aan en komen we samen echt verder.’

Veel collega’s en studenten hebben al een bijdrage geleverd aan EUniWell. Heb jij een tip voor collega’s die ook actief willen worden?

‘Neem online deel aan FestiWell! Op 19 en 20 oktober vertellen we over “Taking Well-Being Forward”, waar we staan op het gebied van onderzoek en onderwijs, wat de ambities zijn en   lopende initiatieven.  Om een tipje van de sluier op te lichten: er komt een nieuwe seed fund call aan om initiatieven vanuit alle lagen van de organisaties te stimuleren. Dé kans om te verkennen welke mogelijkheden de verschillende thema’s jou als docent, onderzoeker of ondersteuner bieden om deel te nemen. En natuurlijk: samen met ons het eenjarig jubileum van EUniWell vieren!’

Er gebeurt veel binnen Universiteit Leiden. De websites worden dagelijks gevuld met nieuws. In de rubriek ‘Even bellen over’ vragen we een medewerker van de universiteit meer te vertellen over een relevant en actueel onderwerp dat speelt binnen de universiteit. De antwoorden geven je meer inzicht in de feiten, maar geven je vooral meer persoonlijke achtergrondinformatie. Wat was leuk of frustrerend? Wat was opmerkelijk? Wat viel mee, wat viel tegen? Je leest het in ‘Even bellen over’. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.