Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksondersteuning voor onderzoeksprojecten: wat komt daar allemaal bij kijken?

De eerste hybride Leiden Research Support Conference - georganiseerd voor en door onderzoeksondersteuners - stond op 27, 28 en 29 september volledig in het teken van het inrichten van goede onderzoeksondersteuning.

Het financieringslandschap is de afgelopen jaren erg veranderd waardoor het voor wetenschappers steeds moeilijker wordt om onderzoeksfinanciering te krijgen. De procedures rond subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek zijn duur en tijdrovend en financiers stellen zwaardere eisen aan de aanvraag. Daarnaast is de concurrentie groot. Expertise en ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld subsidieondersteuning, juridische ondersteuning, datamanagement, privacy en ethiek, financieel beheer en projectmanagement is daarom heel belangrijk. Tijdens de conferentie konden onderzoeksondersteuners en overige geïnteresseerden deelnemen aan 18 verschillende interactieve themasessies, best practices delen, elkaar ontmoeten en meer te weten komen over elkaars werk. 

‘Ik ben verloren zonder goede ondersteuners’

Tijdens de opening werd benadrukt waarom het van belang is om gezamenlijk te spreken over onderzoeksondersteuning. Rector magnificus Hester Bijl: ‘Bij subsidieverstrekkers komt steeds meer aandacht voor belangrijke zaken achter het onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan privacybescherming, datamanagement en ethiek. Willen we kans blijven maken op onderzoeksbeurzen dan moet er goed nagedacht worden over deze thema’s. ‘Ik ben verloren zonder goede ondersteuners,’ zei klinisch psycholoog en Universitair hoofddocent Eiko Fried dan ook in alle eerlijkheid. ‘Het is voor een wetenschapper onmogelijk om alle administratieve stappen te beheersen, van de subsidieaanvraag tot aan de publicatie, dus daar heb je echt hulp bij nodig.’ De vraag die voorligt is dan ook: hoe ga je die ondersteuning structureren? Of in de woorden van Geesteswetenschappen-decaan Mark Rutgers: ‘De vraag naar ondersteuning is bijna onuitputtelijk, dus we moeten goede keuzes maken wat we wel en niet willen doen, om zo de druk op het personeel te verlichten.’

Visuele samenvatting van de plenaire opening

We lichten een aantal interessante themasessies uit.

Sessie: Building communities: creating a toolkit together

De letterlijke vertaling van het begrip “community building” is “het bouwen van een gemeenschap” of “gemeenschapsvorming”. Een community bestaat uit een groep mensen die overeenkomstige eigenschappen, doelstellingen, uitdagingen of interesses hebben. Tijdens deze hybride sessie hebben de deelnemers gekeken naar de Leidse gemeenschappen waar we deel van uitmaken of die we ondersteunen. Samen hebben de deelnemers een kort stappenplan ontwikkeld voor het opzetten van succesvolle community. 1. Stel je idee en doelgroep vast. 2. Beschrijf wat je community uniek maakt 3. Start met passie en activeer deelnemers om content te creëren. 4. Laat je community groeien en bepaal wanneer het een succes is? 5. Evalueer en leer. Meer weten over het starten van een community? Naar aanleiding van deze sessie is een werkgroep building communities gestart. Wil je meedenken of heb je ideeën? Neem contact op met Jasmijn Mioch.

Sessie: Vind je weg binnen de Research Support Portal

Eén plek waar je als onderzoeksondersteuner of onderzoeker alle informatie kunt vinden die je nodig hebt voor, tijdens en na het onderzoek. Dat was de inzet bij het opzetten van de Research Support Portal (RSP) die begin 2021 is gelanceerd. Op de portal vind je informatie over ondersteuningsthema’s als subsidies, datamanagement, ethiek en wetenschapscommunicatie, maar ook waar je de ondersteuning kan vinden. Tijdens de sessie ‘find your way in research support’ werden onderzoeksondersteuners meegenomen in het gebruik van de portal en werd er gebrainstormd over de doorontwikkeling van de portal. 

Sessie: Hoe LURIS kan ondersteunen bij het creëren van impact

Valorisatie, impact van onderzoek en publiek-private samenwerking tussen onderzoekers en samenleving worden steeds belangrijker voor de universiteit en het LUMC. Hoe kun je de impact van je wetenschappelijk onderzoek vergroten? En hoe kan het universitaire ‘knowledge exchange office’ LURIS daarbij helpen? In deze sessie ontdekten onderszoeksondersteuners aan de hand van een aantal echte cases verschillende mogelijkheden om onderzoek uit verschillende disciplines van de universiteit in de samenleving te krijgen. Workshopleider Jessica Meijer: ‘Door maatschappelijke behoeften te matchen met de mogelijkheden in Leiden, vergroot het LURIS de impact van nieuwe technologieën en kennis.’ Meer weten over het vergroten van impact? Neem contact op met Jessica Meijer.

Samen bouwen aan een sterk Research Support Netwerk

De conferentie is onderdeel van het programma Leiden Research Support (LRS) waarin we samen met collega's bouwen aan een sterk Research Support Network. LRS heeft als doel individuele onderzoekers én onderzoeksgroepen optimaal te ondersteunen bij het aanvragen, het beheren en het verantwoorden van extern gefinancierde onderzoeksprojecten. Daartoe zetten we in op samenwerking tussen  ondersteuners met verschillende expertises, niet alleen binnen hun eigen faculteit, maar ook daarbuiten. 

Sessie: Alles dat je ooit wilde weten over datamanagement

Wie het aandurfde mocht tijdens een horror data escape game in het kantoor van Professor Hutseephluts op zoek naar antwoord op de vraag: waar gaat datamanagement over? Research datamanagement (RDM) is kort samengevat het creëren, opslaan, onderhouden, beschikbaar maken, archiveren en langdurig bewaren van onderzoeksdata. Onderdeel van RDM is het schrijven van een datamanagementplan. Workshopleider Fieke Schoots: ‘We zien regelmatig dat men het lastig vindt om een goed datamanagementplan te schrijven waarin je vastlegt hoe je de data gaat beheren. Tijdens deze sessie wilden we de deelnemer laten zien dat het niet spannend hoeft te zijn en je juist meer grip op je project krijg en in control kunt zijn wanneer je een goed plan hebt.’ Meer weten? Volg op 18 november de cursus: How to write a data management plan

Sessie: Digitale privacy en veiligheid inbouwen in je onderzoek 

Digitaal werken heeft de onderzoekswereld veel gebracht. Zo is het makkelijker om enquêtes te verspreiden, online samen te werken en om je onderzoek onder de aandacht te brengen bij relevante personen en organisaties. Tegelijkertijd brengt digitaal werken ook nieuwe risico’s met zich mee. In deze sessie leerden Nina Elzinga-Langeveld (Security Officer bij Geesteswetenschappen) en Max van Arnhem (Privacy Officer bij Geesteswetenschappen) de deelnemers de risico’s kennen en gaven handvatten om op een veilige manier onderzoek te kunnen doen. Tijdens een onderzoek is het belangrijk om je onderzoeksdata goed te beschermen. Maak daarvoor gebruik van Surfdrive, Onedrive en Teams en laat tools als Dropbox en Google Drive links liggen. Maak alleen gebruik van USB sticks en externe harde schijven die goedgekeurd zijn door ISSC en zorg altijd voor een sterk wachtwoord. Bij het verzamelen van gegevens kom je al snel in aanraking met persoonsgegevens. Ga je voor je onderzoek persoonsgegevens verzamelen? Licht dan altijd de privacy officier van je faculteit in. Heb je vragen over de cyber security van je onderzoek neem dan contact op met het ISSC.

Meer evenementen op komst

Het programma voor de conferentie is tot stand gekomen tijdens verschillende Leiden Research Support-netwerkcafés, waar collega's gebrainstormd hebben over onderwerpen die ze graag aan de orde wilden laten komen. Er volgen meer online en onsite evenementen. Heb je ideeën of wil je graag meedenken? Laat het ons weten: bouw mee aan een sterk Research Support Netwerk. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.