Universiteit Leiden

nl en

Reijer Passchier in Eerste Kamer over AI

De kern van zijn betoog was dat het digitaliserings- en AI-debat in de eerste plaats moet gaan over macht en machtsverschuivingen: niets minder dan de relevantie van de Staten-Generaal staat op het spel.

Op 26 oktober j.l. was universitair docent staats- en bestuursrecht Reijer Passchier te gast in de Eerste Kamer om mee te denken over de vraag: hoe krijgt de Eerste Kamer (meer) grip op digitalisering en de opkomst van AI? En hoe kunnen democratische en rechtsstatelijke waarden geborgd worden nu vooral de uitvoerende macht van technologische ontwikkelingen profiteert?

Lees Reijers schriftelijke bijdrage hier.

Reijers bijdrage was hoofdzakelijk gebaseerd op dit artikel.

En op zijn boek 'Artificiële intelligentie en de rechtsstaat'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.