Universiteit Leiden

nl en

Gemeente Leiden en universiteit werken samen om studenten rechtswinkel in huurrecht te scholen

Op maandag 22 november 2021 ondertekenden de gemeente Leiden, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en de Leidse Rechtswinkel een samenwerkingsovereenkomst. Daarin spraken de partijen af dat de faculteit op verzoek van de gemeente gaat bijdragen aan de scholing van studenten zodat zij hun rol in het huurteam (dat bestaat uit een samenwerking van de rechtswinkel en Urbannerdam) nog beter kunnen invullen. Het Leidse huurteam ondersteunt huurders bij problemen met hun verhuurder.

In juli 2021 is de gemeente Leiden gestart met het Huurteam. Het Huurteam werkt samen met de Leidse rechtswinkel, dat bemenst wordt door Leidse rechtenstudenten. Wanneer huurders problemen hebben met hun verhuurder of bemiddelingsbureau bekijkt het Huurteam of het huurcontract in orde is, of de huur niet te hoog is en of er sprake is van achterstallig onderhoud. Er zijn voor de huurders geen kosten verbonden aan deze hulp.

Op verzoek van de gemeente draagt de rechtenfaculteit bij aan de juridische opleiding van de studenten die meewerken aan het Huurteam. Huurrechtdocenten van de faculteit verzorgen jaarlijks een training voor hen, nemen kennisclips op en begeleiden hen bij het opstellen van een laagdrempelig naslagwerk met veelvoorkomende vragen over huurrecht. Ook sparren de docenten geregeld met de studenten over problemen waar ze in de praktijk tegenaan lopen.

De overeenkomst is ingegaan op 1 september 2021 en heeft een duur van twee jaar. In het voorjaar van 2022 evalueren de partijen de samenwerking.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen)

Knowhow

'De samenwerking tussen de gemeente Leiden en de rechtenfaculteit binnen het huurteam is een mooi voorbeeld van hoe de Leidse kennisinstellingen hun knowhow inzetten voor onze inwoners, in dit geval mensen die een woning huren', aldus Fleur Spijker, wethouder wonen. 'Ook doet de rechtenfaculteit op haar beurt weer kennis op, die de studie ten goede komt. Extra bijzonder is, dat de studenten, die het huurteam vormen, ook studenten helpen. Zij vormen een belangrijke doelgroep van het huurteam. Hiermee is sprake van een prachtige win-winsituatie, die prima past binnen het gemeentelijke programma Kennisstad van waaruit de gemeente deze wisselwerking stimuleert.'

Vanessa Mak, hoogleraar burgerlijk recht, vult aan: 'De binding met de samenleving is enorm belangrijk voor de universiteit en faculteit. Deze samenwerking is een mooie kans om te laten zien wat wij voor de inwoners van de stad Leiden kunnen betekenen.' Ook de docenten, Elout Korevaar en Lotte Kremers, zijn enthousiast: 'Het huurrecht staat midden in de maatschappij. Door te helpen bij het opleiden van de rechtswinkelstudenten hopen wij ons steentje bij te dragen.'

Philip Agerbeek, penningmeester van de rechtswinkel, is het daar van harte mee eens: 'We zijn erg blij met de bijdrage van de gemeente en faculteit. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder verbeteren. En dat helpt ons de inwoners met huurproblemen nóg beter te helpen.'

Foto boven: Fleur Spijker (wethouder wonen), Philip Agerbeek (penningmeester De Leidse Rechtswinkel) en Joanne van der Leun (decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid)

Foto's: Monique Shaw

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.