Universiteit Leiden

nl en

IIASL aanwezig bij lancering duurzaamheidsinitiatief Net Zero Space

Op vrijdag 12 november 2021 is op het Paris Peace Forum het Net Zero Space-initiatief gelanceerd. Het International Institute of Air and Space Law (IIASL) van de Universiteit Leiden is een van de eerste ondertekenaars van het initiatief.

Met de hedendaagse activiteiten in de ruimte is een nieuw tijdperk van groei ingegaan en zijn nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor menselijke ontwikkeling en de bescherming van de aarde. De hoeveelheid ruimtepuin neemt mede hierdoor echter toe en dit bedreigt de mogelijkheden om van deze groei te profiteren.

Het Ruimteverdrag uit 1967 schrijft voor dat het onderzoek en gebruik van de kosmische ruimte plaats moeten vinden ten voordele en in het belang van alle landen, en de gehele mensheid aangaan. Duurzame ontwikkeling bij private en publieke ruimteactiviteiten is vanuit dat oogpunt cruciaal. Dit kan slechts bereikt worden door internationale samenwerking bestaande uit zoveel mogelijk lagen: zo hebben private partijen, wetenschappers en overheden allemaal een rol bij duurzaam gebruik van de ruimte. Net Zero Space roept daarom zoveel mogelijk betrokken op het gebied van ruimteactiviteiten op om het initiatief te steunen met als doel om in 2030 duurzaam in de ruimte duurzaam te gebruiken.

Het IIASL ondersteunt Net Zero Space door studenten en jonge professionals van over de hele wereld op te leiden in ruimterecht en beleidsaspecten van afvalvermindering en -sanering, en hen aan te moedigen en te ondersteunen in hun onderzoek naar deze onderwerpen.

Zo schreef Rutwik Navalgund uit India, alumnus van de Adv. LLM Air and Space Law aan de Universiteit Leiden, een bekroonde LLM-scriptie over het onderwerp ‘Reduce, Reuse and Recycle: An Environmental Law Approach to Long-Term Sustainability of Outer Space’ en doet promovendus Zhuang Tian uit China onderzoek naar ‘The Establishment of an International Legal Regime for Debris Remediation’. Het IIASL zal het Net Zero Space-initiatief onder de aandacht brengen van de volgende generatie ruimterechtprofessionals en zal doorgaan met het vergroten van het bewustzijn over dit onderwerp en de juridische en beleidsimplicaties ervan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.