Universiteit Leiden

nl en

Leefomgeving van dementerenden verbeteren met behulp van nieuwe software

Kunnen we de leefomgeving van mensen met dementie verbeteren met behulp van software en smartwatches? Daniela Gawehns deed onderzoek in een zorginstelling voor mensen met dementie in het kader van het project 'Dementie terug in het hart van de samenleving'. Hier keek ze of een open woonomgeving leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Gawehns ontwikkelt nieuwe dataminingtechnieken om verschillende gegevens te onderzoeken en daar interpreteerbare informatie uit te halen. De verzamelde gegevens komen uit verschillende bronnen, zoals ingevulde vragenlijsten, bevindingen van personeel, maar ook bewegingspatronen van bewoners.

LIACS Software Lab

Om deze bewegingspatronen vast te leggen, hebben Richard van Dijk en Joost Visser van het LIACS Software Lab speciale software ontwikkeld. Dit zogenaamde WEARDA-softwarepakket verzamelt gegevens via een smartwatch om activiteiten van individuen te volgen. Op die manier kunnen onderzoekers de activiteitenpatronen van mensen met dementie bestuderen. 'Het interessante van deze software is dat het toegang geeft tot ruwe sensorgegevens die meestal verborgen zijn en niet met de gebruiker worden gedeeld', legt Gawehns uit.

Daniela Gawehns

Privacygevoelige data

De software kan met een extreem hoge snelheid de gegevens van een versnellingsmeter opnemen en GPS-gegevens vastleggen, zonder dat deze via externe servers hoeven te worden verstuurd. Dat maakt het ook handig voor toepassingen die werken met privacygevoelige data omdat die op deze manier beter beschermd zijn. 'Het stelt ons in staat om niet alleen gegevens te verzamelen over het activiteitenniveau van bewoners, maar ook over hun gedrag buiten op het terrein van het verpleeghuis,’ aldus Gawehns. ‘Zo krijgen we inzicht in hoe mensen gebruik maken van de tuinen en hoe actief ze buiten zijn. Zonder deze software in combinatie met een wearable voor consumenten, zoals een smartwatch, zou dit niet mogelijk zijn.’

'Het stelt ons in staat om niet alleen gegevens te verzamelen over het activiteitenniveau van bewoners, maar ook over hun gedrag buiten op het terrein van het verpleeghuis'

 

De WEARDA-software is gratis beschikbaar voor andere onderzoekers die wearables, zoals smartwatches, willen gebruiken voor hun onderzoek. Een uitgebreide handleiding en de software zijn te vinden op GitHub.

Het project 'Dementie in het hart van de gemeenschap' is in 2018 gestart als een samenwerking tussen het Netherlands Instituut voor Eerste Lijns Zorg (NIVEL) en het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS). Het LIACS Software Lab heeft als taak de ontwikkeling, de distributie en het onderhoud van onderzoekssoftware te ondersteunen. Alle software is gratis te gebruiken. Kijk hier voor een volledige lijst van beschikbare software 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.