Universiteit Leiden

nl en

Lukas Verburgt wint KNAW Early Career Award

Dr. Lukas Verburgt, gastonderzoeker bij het Instituut voor Wijsbegeerte, heeft een Early Career Award ontvangen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij ontving deze prijs voor zijn vernieuwende onderzoek naar veranderingen in de manier waarop wetenschappers en filosofen de aard en de grenzen van hun vakgebied bepalen. De prijs omvat een kunstwerk en een prijs van 15.000 euro. De KNAW Early Career Awards lopen al drie jaar. Ze zijn bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan ​​en originele en invloedrijke onderzoeksbijdragen hebben geleverd.

Lukas Verburgt

Verburgt krijgt de prijs voor zijn onderzoek op het gebied van de (kennis)geschiedenis van de wetenschap en filosofie. Hij richt zich met name op veranderingen in de manier waarop wetenschappers en filosofen de aard en grenzen van hun eigen vakgebied definiëren en wat dit zegt over hoe zij zich het verleden en de toekomst ervan voorstellen. Ook is hij geïnteresseerd in de rol van het onkenbare: wat wordt als wetenschappelijk of filosofisch onkenbaar gezien en hoe hangt dit samen met opvattingen over wat goede wetenschap of filosofie is en over de onderlinge verhouding tussen deze disciplines?

KNAW Early Career Award

De twaalf winnaars van de KNAW Early Career Award zijn gekozen in vier KNAW-wetenschapsdomeinen: geesteswetenschappen, gedrags-, maatschappij- en rechtswetenschappen, natuur- en technische wetenschappen en medische, medisch-biologische en gezondheidswetenschappen. Per domein zijn er drie winnaars. De KNAW Early Career Award bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro, beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds. Dit bedrag mag door de winnaars naar eigen inzicht worden besteed aan hun onderzoekscarrière.

Uitreiking

De uitreiking van de KNAW Early Career Award vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Trippenhuis op 14 februari 2022.

Kunstobject

Alle winnaars ontvangen ook het kunstobject Extended Jewellery van Laura Klinkenberg (1992). Dit is een messing schroef met een ‘twist’. De twist heb je zowel in de wetenschap als in de kunst nodig om tot nieuwe ideeën te komen. Ook staat het symbool voor tegendraadsheid in het onderzoek.

KNAW 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.