Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe bijzondere leerstoel CAOP: Transities in de publieke sector

Het CAOP heeft samen met de Universiteit Leiden een nieuwe bijzondere leerstoel ingesteld: de leerstoel Transities in de publieke sector. De leerstoel is gevestigd bij het Instituut Bestuurskunde van de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden, Campus Den Haag. Per 1 november wordt de nieuwe bijzondere leerstoel bekleed door de hoogleraren Caspar van den Berg en Anchrit Wille.

Onderzoeksgebied nieuwe leerstoel

De twee hoogleraren aan de bijzondere leerstoel Transities in de publieke sector richten hun onderzoek op de volgende thema’s:

  • De relatie tussen politiek en bestuur in parlementaire democratieën
  • De inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur in een context van internationalisering
  • De spanningen tussen politiek, ministeries en onafhankelijke autoriteiten
  • De rol van (onafhankelijke) experts, belangengroepen en ambtenaren bij beleidsvormingsprocessen
  • Ambtelijke autonomie en reputatie in het licht van (sociale) media; de politisering van het ambtelijk apparaat
  • De relatie tussen het opkomend populisme en het openbaar bestuur

Per 1 november 2021 zijn twee nieuwe bijzonder hoogleraren benoemd:

  1. De heer Prof. dr. C.F. (Caspar) van den Berg. Hoofdfunctie: Hoogleraar Global and Local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  2. Mevrouw Dr. A. (Anchrit) Wille. Hoofdfunctie: Universitair Hoofddocent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

Lees meer over de bijzondere leerstoelen van het CAOP

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.