Universiteit Leiden

nl en

PDI-SSH-subsidie voor AI-project Anne Meuwese

Met haar project WetSuite wil Meuwese AI-technieken die gebruikt kunnen worden om juridische overheidsdocumenten te analyseren toegankelijk maken voor een brede groep onderzoekers.

Anne Meuwese

De subsidie komt voort uit het Sectorplan SSH van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanuit het werkveld SSH (sociale en geesteswetenschappen) bestond de wens om een deel van de middelen gericht in te zetten voor een breed plan rond digitale SSH en ondersteunen van toegankelijke, hoogwaardige digitale infrastructurele voorzieningen. Van de 47 subsidieaanvragen is het project van juridisch wetenschapper Meuwese, waarin zij nauw samenwerkt met computationeel taalkundige Matthijs Westera, een van de tien gehonoreerde aanvragen.

Artificiële intelligentie (AI)-technieken die nieuwe informatie, zoals voor het mensenoog onzichtbare patronen, uit grote hoeveelheden tekstuele data kunnen halen worden steeds geavanceerder, zegt Meuwese. Een vakgebied waarbinnen steeds vaker dit soort technieken worden gebruikt is Natural Language Processing (NLP). 'Tegelijkertijd komen steeds meer officiële documenten van de overheid digitaal beschikbaar, zoals wetten, besluiten en uitspraken van rechters. Door de computer in deze teksten naar verbanden en opvallendheden te laten zoeken, kunnen we van alles leren en verbeteren rond het functioneren van de overheid. De nieuwe digitale infrastructuur WetSuite gaat ervoor zorgen dat NLP-technieken voor een bredere groep onderzoekers toegankelijk worden, zonder dat daar per se programmeervaardigheden voor nodig zijn.'

Programmeur

Met de subsidie kan Meuwese een belangrijke stap zetten in het project. 'Met een team van computationeel taalkundigen, juristen, bestuurskundigen gaan we aan de slag om WetSuite te bouwen. Om uiteindelijk te beschikken over een interface die ook niet technisch geschoolde gebruikers toegang geeft tot NLP-toepassingen, moet veel voorwerk verricht worden door een programmeur. Dankzij de PDI-SSH-subsidie kunnen we deze nu aanstellen.'

Naast Meuwese zijn ook wetenschappers van andere faculteiten betrokken bij het project. 'WetSuite wordt vanuit de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangestuurd door mij, omdat het uiteindelijk een infrastructuur betreft die juridisch onderzoek een boost moet geven. Vanuit Humanities (LUCL) is niet alleen Matthijs Westera betrokken, maar treedt ook Stephan Raaijmakers op als adviseur. Daarnaast gaat Alex Ingrams (FGGA) ons helpen om aansluiting te vinden met bestuurskundig onderzoek.' Omdat de infrastructuur bedoeld is voor de hele Nederlandse onderzoeksgemeenschap zijn ook rechtswetenschappers van andere universiteiten betrokken: Johan Wolswinkel (Tilburg University) en Gijs van Dijck (Maastricht University). 'Waar mijn expertise vooral op het terrein van wetgeving ligt, houden zij zich primair bezig met bestuursbesluiten en rechtspraak', zegt Meuwese.

Meuwese is gelukkig met de stappen die ze nu kan zetten in het project. 'Het is altijd makkelijk om veel te praten over interdisciplinaire samenwerking en mensgerichte inzet van AI, dus het is fantastisch om nu de kans te krijgen om hier daadwerkelijk aan te bouwen. Alleen door te doen kunnen we erachter komen wat mogelijk is qua inzet van AI om overheidsbesluiten te controleren.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.