Universiteit Leiden

nl en

Tweede bijeenkomst alternatieve Humanities Campus: proces, denktank en inspiratiebezoeken

Rond lunchtijd op 28 oktober 2021 verzamelen 18 collega’s zich in een zaal in het Lipsius, terwijl 22 collega’s zich achter de computer installeren om zich in een uur te laten bijpraten over de ontwikkeling van de alternatieve Humanities Campus. Decaan Mark Rutgers van de faculteit en Martijn Ridderbos, vice-collegevoorzitter van het College van Bestuur vertellen over het proces om tot een alternatieve Humanities Campus te komen en beantwoorden vragen.

Mark Rutgers begint de presentatie met een terugblik op de vorige bijeenkomst waarbij nog eens wordt benadrukt dat de randen van de puzzel en het budget hetzelfde blijven en dat het besluit van de invoering van de nieuwe werkpleknorm vastligt. Rutgers vervolgt de presentatie over het proces dat het CvB, de faculteit Geesteswetenschappen en Vastgoed op dit moment doorlopen om te komen tot een voorkeursvariant voor de alternatieve Humanities Campus.

De opgave: een puzzel

De komende paar maanden wordt bijvoorbeeld gekeken naar de plek van het nieuwe centrale onderwijsgebouw, een verdieping erbij op het Huizinga of niet en welke faciliteiten wel of niet op de nieuwe campus passen. ‘Met het faculteitsbestuur hebben we tijdens een sessie met Duplo gebouwd aan verschillende varianten en gezien hoe het een steeds effect heeft op het ander. Het is een enorme puzzel,’ aldus Rutgers.

‘Wordt er ook rekening gehouden met ruimte voor labs?’ vraagt een aanwezige. Mark Rutgers antwoordt dat er bekeken zal worden wat er gerealiseerd kan worden qua labs voor de faculteit. Op een andere opmerking over het gemis van aandacht voor onderzoek op de werkplekken in de presentatie, reageert Rutgers dat hij er alle vertrouwen in heeft dat onderzoek kan plaatsvinden binnen de nieuwe campus. Daarbij: ‘de nieuwe werkpleknorm is een algemeen gangbare norm die ook door de Nederlandse overheid wordt gehanteerd.’

Martijn Ridderbos vult aan: ‘Dit is de fase waarin we met elkaar een vlekkenplan maken. Daarna kunnen in de volgende fase de instituten na gaan denken over hoe ze het willen gaan inrichten.

Denktank en inspiratiebezoeken

‘Hoe ziet die eigen invulling van een instituut eruit?’ wordt er gevraagd. Mark Rutgers geeft aan dat dat de invulling afhankelijk is van de indeling en ruimtes in een gebouw. ‘Als de voorkeursvariant voor de alternatieve Humanities Campus bekend is, kan er samen bekeken worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in een gebouw. Er moet nagedacht worden over hoe we de kwaliteit bewaken en we moeten rekening houden met de Arbo-technische regels.’

Daarop volgt een opmerking uit het publiek dat collega’s van opleidingen, mogelijk los van hun instituut, bij elkaar willen zitten om samen te werken. Martijn Ridderbos vindt dat een goede suggestie en nodigt de faculteit nadrukkelijk uit om de binnenkant van de puzzel (wie zit waar en hoe zien die werkplekken eruit, dit kan per instituut/afdeling variëren) in overleg samen in te vullen. ‘Om samen te bespreken hoe een plek of werkomgeving ingericht kan worden hebben we het idee opgevat om een denktank op te zetten. Een groep van docenten, onderzoekers, ondersteunend personeel en studenten kan dan mee denken over hoe alles vorm moet krijgen. Ook willen we inspiratiebezoeken organiseren naar andere gebouwen om te kijken en verschillende werkomgevingen ter ervaren. Bijvoorbeeld in het Arsenaal dat is ontworpen op basis van het thema “ontmoeting”.’

Besluitvorming

De grote vraag blijft natuurlijk ‘hoe gaat een nieuw ontwerp van de alternatieve Humanities Campus eruit zien?’ Het definitieve besluit van de nieuwe voorkeursvariant zal waarschijnlijk in het eerste of tweede kwartaal van 2022 door het CvB worden genomen. Natuurlijk worden ook de Faculteitsraad en Universiteitsraad nauw bij het hele traject betrokken. Meer informatie over het besluitvormingsproces vind je in deze powerpoint.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Stuur een email naar info-hc@hum.leidenuniv.nl.

Houd de medewerkerssite in de gaten voor de aankondiging van de Denktank en de inspiratiebezoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.