Universiteit Leiden

nl en

Deze verhalen van de Universiteit Leiden werden het meest gelezen in 2021

Onderzoek naar depressie bij kinderen, Leidse alumni in de Tweede Kamer en een uitzonderlijke afstudeerprestatie van een van onze studenten: wat deze onderwerpen gemeen hebben? Ze staan centraal in onze best gelezen verhalen van 2021.

Student Sterrenkunde krijgt een 10 voor onderzoek naar chaotische zwarte gaten

De buitengewone afstudeerprestatie van Sterrenkundestudent Arend Moerman hield de gemoederen flink bezig. Hij kreeg een 10 voor zijn scriptie en onderzoek naar de simulatie van de chaotische interacties van drie zwarte gaten. Moerman gebruikte daarvoor een computer die steeds voor een korte tijdspanne uitrekent wat er gebeurt met de zwarte gaten en daarna die uitkomst weer gebruikt voor de volgende tijdspanne. Op eenzelfde manier doen computers weersvoorspellingen. Het nieuws van de afstudeerprestatie bereikte zelfs de nationale media.

Hoe NeCEN de farmaceut Janssen hielp om een coronavaccin te ontwikkelen

2021 werd het jaar van de eerste coronavaccins, zo ook dat van het vaccin van farmaceutisch bedrijf Janssen. De ontwikkeling van dat vaccin had een behoorlijk Leids tintje. Zo heeft Janssen niet alleen een vestiging op het Leiden Bioscience Park, maar werkten er ook diverse wetenschappers van de Universiteit Leiden mee aan de ontwikkeling van het vaccin. De Nederlandse faciliteit voor electronenmicroscopie NeCEN, onderdeel van de Universiteit Leiden, leverde ook een bijdrage aan de ontwikkeling. Met behulp van een speciale microscoop kon een eiwit gevonden worden dat nodig was voor het vaccin. In onderstaande animatie zie je meer over de ontwikkeling van het Janssen-vaccin en de betrokkenheid van de Universiteit Leiden.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Tijdens lockdown meer slachtoffers van kindermishandeling

Onderzoek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen laat zien dat de eerste corona-lockdown kindermishandeling in de hand heeft gewerkt. Vooral de emotionele mishandeling van kinderen is tijdens die lockdown toegenomen. Kinderen waren vaker het slachtoffer van verwaarlozing in het thuisonderwijs. Ook waren zij vaker getuige van huiselijk geweld. De resultaten van het onderzoek hebben duidelijk gemaakt dat het sluiten van scholen en kinderopvang verregaande implicaties kan hebben voor kwetsbare gezinnen.

Hoe help je een kind uit een depressie?

Hoe ontstaat een depressie bij een kind en hoe klimt het er weer uit? Het zijn twee vragen die hoogleraar psychologie Bernet Elzinga en orthopedagoog Carine Kielstra hebben geprobeerd te beantwoorden in een webinar. De belangstelling voor dat webinar was erg groot, ruim zevenhonderd aanmeldingen kwamen er binnen. Elzinga noemde die grote belangstelling schrijnend, vanwege het besproken onderwerp en hartverwarmend omdat er volgens haar meer aandacht moet komen voor depressie bij kinderen. 

Het webinar is hier terug te kijken.

Wie zijn de Leidse alumni in de Tweede Kamer?

De langst durende kabinetsformatie ooit heeft eindelijk tot een regeerakkoord geleid. Je zou bijna vergeten dat er begin dit jaar Tweede Kamerverkiezingen aan voorafgingen. De nieuwe Kamerleden werden op 31 maart geïnstalleerd en wij zochten uit hoeveel van hen een verleden bij de Universiteit Leiden hebben. Dat blijken er behoorlijk wat te zijn. Alsnog nieuwsgierig? Bekijk dan het overzicht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.