Universiteit Leiden

nl en

Een greep uit het jaar 2021 volgens het FGGA faculteitsbestuur & bureau

Hoe was het jaar voor het FGGA faculteitsbestuur & bureau? Een aantal afdelingen vertellen hoe 2021 voor hen was.

Erwin Muller - Decaan

2021 was weer een bijzonder jaar voor de faculteit. Ik ben trots dat we met z’n allen nog steeds een bruisende community zijn waar hard gewerkt wordt en klinkende resultaten worden gehaald. Ondanks en soms zelfs dankzij corona zijn we veel nieuwe initiatieven gestart. Zowel op onderwijs- als op onderzoekgebied zijn we met mooie nieuwe dingen bezig. Ook de Campus Den Haag strategie is dit jaar verder vormgegeven waardoor onze faculteit een nog stabieler positie krijgt in Den Haag. Maar laat ik ook benoemen dat de werkdruk ook dit jaar heel hoog was. Het verlagen van die werkdruk heeft een hoge prioriteit en in 2022 moeten we hier ook resultaten in kunnen laten zien. 

Koen Caminada - Vice Decaan

2021 was voor de vice-decaan een uitstekend jaar. Er wordt tastbaar verder gewerkt aan de kwaliteit van de opleidingen waarover ik met trots kan vertellen hoe goed het gaat. Intrinsiek gemotiveerde docenten en support staff, de vakken worden goed beoordeeld, de opleidingen verheugen zich in een stijgende belangstelling en onze opleidingen zijn populair bij de werkgevers.

De instroom van studenten lag wederom 12% hoger dan een jaar ervoor. Voor zover allerlei indicatoren over studentetevredenheid en de slagingspercentages per vak iets zeggen, wijzen die de goede kant op. Zo steeg de gemiddelde score van de vakevaluaties van alle FGGA-opleidingen verder naar 7,9 op een schaal van 1-10. Het percentage geslaagde vakstudenten steeg met 4,2%-punt tot 81%. En niet eerder werden er zoveel bullen uitgereikt. Van de 22 nieuwe opleidingsinitiatieven zijn er nu inmiddels 6 van start gegaan en volgen er de komende twee jaar nog 4. We zetten verder twee nieuwe bacheloropleidingen en twee nieuwe masteropleidingen in de stijgers. En we hadden natuurlijk de introductie van het systeem Learn Anywhere (drie nieuwe leslokalen) dat hybride onderwijs op een hoger plan brengt. Prachtige prestaties ondanks de moeilijke omstandigheden van de pandemie.

Er waren natuurlijk ook persoonlijke hoogte- en dieptepunten, zoals de persaandacht voor ons nieuwe boek Inkomen verdeeld, trends 1977-2019 en het bezoek van de minister-presidenten Justin Trudeau en Mark Rutte aan de Campus. Teleurstellend was de opkomst van studenten bij het fysieke onderwijs waar we met elkaar zoveel energie in hadden gestoken. En met spanning keken we steeds weer naar de Corona Persconferentie om te horen in welke mate we het onderwijs nu weer moesten aanpassen. We zitten inmiddels in het 8ste regime sinds het uitbreken van de pandemie.
Het was geen saai jaar, integendeel!

Gert Renkema - Financieel Economische Zaken (FEZ)

Ondanks corona ging het werk voor het FEZ-team gewoon door in 2021. Dat betekent dat wij een begroting hebben opgeleverd, financiële prognoses hebben afgegeven, business cases hebben gemaakt, tariefvoorstellen hebben opgesteld, projectverantwoordingen hebben verzorgd, honderden facturen hebben verstuurd etc. etc.

Door de snelle en sterke groei van de FGGA-organisatie is het uitdagend om financieel in control te blijven; dus te weten waar we staan en waar we op afkoersen. We zijn er trots op dat dat ook in 2021 gelukt is. En gelukkig is 2021 ook een goed financieel jaar voor FGGA. De laatste prognose die we hebben afgegeven is een positief financieel resultaat van iets meer dan 100.000 euro, wat een fantastisch resultaat is na de negatieve financiële resultaten van de afgelopen jaren. Met name de extra gelden die FGGA ontvangt uit het Nationaal Programma Onderwijs dragen hieraan bij.

We hebben er alle vertrouwen in dat ook 2022 een goed jaar wordt en wij staan als FEZ-team klaar om de FGGA-organisatie te ondersteunen bij de verdere groei. 

HR

Voor HR FGGA was het jaar 2021 wederom een hectisch jaar. Het vaste team heeft te maken gehad met uitval wegens arbeidsongeschikt; Erica Radelaar voor het grootste deel van het jaar, Joyce Maes voor een beperkte periode. Gelukkig hebben we een aantal externen in kunnen schakelen om samen met Joyce het HR advies voor de faculteit te verzekeren: Een oude bekende, Jeannine Wellink, is ons een tijdje komen ondersteunen en we kregen ook versterking van Anita Lacroix en sinds kort van Miriam Schings. Deze kanjers hebben het mogelijk gemaakt de going concern draaiende te houden. Onze junior HR adviseur Mariska Rol heeft ook veel opgepakt, maar zij heeft sinds 1 november een andere baan. Heel jammer voor ons, maar een geweldige kans voor haar.

We zijn nu aan het werven voor een nieuwe collega en we hopen in 2022 weer op de locatie Wijnhaven (!) een nieuwe collega te kunnen begroeten.

Laura Kamsma - International Office

2021 was voor het FGGA International Office een jaar vol ups en downs, waarbij veel flexibiliteit nodig was bij zowel het International Office team als de studenten die van plan waren op uitwisseling te gaan. Helaas hebben we een flink aantal studenten moeten teleurstellen wanneer duidelijk werd dat hun uitwisseling vanwege corona gerelateerde redenen niet door kon gaan (oa. reisbeperkingen, annuleringen van partneruniversiteiten). Ondanks deze onzekerheid, is er toch een kleine groep van ongeveer 60 studenten van FGGA op uitwisseling geweest, en hebben zo’n 50 internationale exchange studenten mogen ontvangen op onze FGGA uitwisselingscontracten. Een groot compliment gaat hiervoor uit naar Daria Chkalova, die het hele jaar superhard heeft gewerkt om de beperkte mogelijkheden die er waren ook aan te blijven grijpen.

Victor Koppelmans - Communicatie & Marketing

Ik ben trots dat we bij Communicatie & Marketing met veel inzet van het hele team prachtige projecten hebben kunnen neerzetten. De werving van nieuwe studenten was wederom zeer succesvol door zowel slimme online activiteiten, als door goed georganiseerde evenementen in Wijnhaven. Interne communicatie was ook dit jaar van groot belang om zowel staf als studenten op de hoogte te houden van alle corona maatregelen maar ook om de community bij elkaar te houden. Met veel aandacht en vakmanschap werd wekelijks een prachtige en zeer informatieve nieuwsbrief gemaakt. Maar ook was er veel aandacht voor studenten wellbeing en diversiteit. Vanuit de redactie zijn bijzonder veel prachtige verhalen geschreven en is veel nuttige informatie gedeeld met staf en studenten.
Ook zeker een groot succes was de Campus Camping. In bijna drie weken hebben we, onder leiding van onze event manager, veel staf en studenten mogen ontvangen in de binnentuin van Wijnhaven die was omgebouwd tot een ware camping. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.