Universiteit Leiden

nl en

Percentage vrouwelijke hoogleraren stijgt tot boven 30 procent

Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de Universiteit Leiden is gestegen tot 30,2 %. Dat blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021 van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). De Universiteit Leiden zit daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van 25,7 %.

Het LNVH spreekt van ‘een mijlpaal’ nu 1 op de 4 hoogleraren in Nederland een vrouw is. Het zal nog tot 2040 duren voordat er onder hoogleraren een evenredige man-vrouwverdeling zal zijn bereikt, zo verwacht het LNVH.

Streefcijfers

Universiteiten stelden voor de periode 2015 - 2020 streefcijfers op voor de te behalen percentages vrouwelijke hoogleraren. Eind 2020 hebben 11 van de 14 universiteiten hun streefcijfer voor 2020 behaald, waaronder ook de Universiteit Leiden. Voor 2025 heeft de Universiteit Leiden als doel gesteld dat 35 % van de hoogleraren een vrouw is.

Carrièreladder

Uit de cijfers blijkt dat hoe hoger op de academische carrièreladder, hoe minder vrouwen er werkzaam zijn. Van de afstudeerders aan de Nederlandse universiteiten is meer dan de helft vrouw (53,5 %). Bij de promovendi is 44,4 % vrouw en bij universitair docenten 43,5 %. Daarna daalt het percentage vrouwen flink, naar 30,4 % vrouwelijke universitair hoofddocenten en 25,7 % vrouwelijke hoogleraren.

Grotere contractomvang, lagere salarisschaal

Vrouwelijke wetenschappers aan Nederlandse universiteiten hebben gemiddeld een net iets kleinere aanstelling dan hun mannelijke collega’s. Behalve de vrouwelijke hoogleraren, die hebben met 0,87 fte gemiddeld juist een grotere aanstelling dan de mannen met 0,84 fte. Wat betreft salaris zijn vrouwen gemiddeld systematisch lager ingeschaald dan hun mannelijke collega’s. Dit is onveranderd ten opzichte van vorig jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.